Zoom in op uw dak

Uw dak is geld waard

Op de website www.zoominopuwdak.be kunnen inwoners van het grondgebied van de stad Antwerpen te weten komen hoeveel geld hun dak waard is. Ze ontdekken op deze pagina’s hoe goed hun dak geïsoleerd is, of er plaats is voor zonnepanelen of een groendak.

Waarom dit project?

Het Antwerpse Klimaatplan wil er voor zorgen dat de uitstoot van CO2 drastisch verminderd wordt. Dat kan door inwoners aan te zetten om hun eigen woning te isoleren. Met de thermografische kaart als inspiratieinstrument, wil de stad informatie aanbieden aan de inwoners over de isolatiegraad van hun woning, premies die beschikbaar zijn om te isoleren of een groendak aan te leggen, ...

In het voorjaar van 2016 liet de stad een nieuwe thermografische foto maken van het grondgebied. Deze foto werd in de zomer van 2016 geïndexeerd en geschaald, waarna de campagne ‘zoom in op uw dak’ opnieuw van start ging.

Daarnaast geeft de site een inschatting van de geschiktheid van het dak om energie op te wekken met zonnepanelen. Ook het produceren van de eigen energie, draagt bij aan een daling van de CO2-uitstoot.

Verder kunnen bezoekers va de site nagaan welke mogelijkheden er zijn om hun dak te vergroenen. Het aanleggen van een groendak op nieuwbouw is in Antwerpen al een tijdje verplicht volgens de bouwcode. Echter is er nog een groot potentieel aan bestaande daken die vergroend kunnen worden. Dit groen draagt mee bij tot een grotere biodiversiteit in de stad, maar vooral tot een betere waterhuishouding. Het vertraagt afvoeren van regenwater naar de riolering, het verfrissende effect van verdampend water tijdens de zomer, al die dingen dragen bij tot een beter stedelijk klimaat.

Wat gebeurt er?

Alles wat u hoeft te doen is hier uw adres ingeven en u bent vertrokken. Aan de hand van 'mijn dossier' krijgt u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden van uw dak. De drie verschillende kaarten geven u meer in de diepte een zicht op isolatie, groendakpotentieel en zonne-opbrengst. Deze kaart toont enkel de gegevens voor het grondgebied van Antwerpen en de districten.

Meer info

Mail of bel naar het EcoHuis: ecohuis@antwerpen.be of 03 217 08 11.

Het EcoHuis organiseert regelmatig infosessies en workshops over duurzaam bouwen en verbouwen.

Of breng een bezoek aan één van de 6 Woonkantoren. Een overzicht vindt u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer