Zilverkwartier

16 november 2018
Goedkeuring masterplan Zilverkwartier

Op 16 november 2018 nam het college van de burgemeester en schepenen kennis van het definitieve ontwerp voor het masterplan Zilverkwartier.

september 2018
Definitieve vaststelling RUP

Het ontwerp voor het RUP Zilverkwartier werd in september definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Na publicatie in het Staatsblad in november zal het RUP officieel in voege treden.

5 maart - 3 mei 2018
Openbaar onderzoek RUP 'Zilverkwartier'

Van 5 maart tot en met 3 mei 2018 liep het openbaar onderzoek van het RUP 'Zilverkwartier'. In deze periode kon iedereen het RUP zowel digitaal als op papier inkijken en opmerkingen geven.

Meer informatie over het openbaar onderzoek in bijgevoegde nieuwsbrief.

november 2017
Voorlopige vaststelling RUP

In november 2017 werd het RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

juni 2017
Goedkeuring voorontwerp RUP

In juni 2017 werd het voorontwerp van het RUP Zilverkwartier door het college goedgekeurd.

januari 2017
Voorontwerp masterplan

In januari 2017 werd het voorontwerp van het masterplan opgesteld, dat een visie uiteenzet voor de ontwikkelingen binnen het plangebied Zilverkwartier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer