Zilverkwartier

Nieuwe plannen voor omgeving Agfa-Gevaert

Het Zilverkwartier, dat bestaat uit de ruime omgeving rond het bedrijf Agfa-Gevaert op de grens met Mortsel, zal er in de toekomst helemaal anders uit zien. Bedrijfsgebouwen komen er vrij te staan en kunnen een nieuwe invulling krijgen. Dit maakt het mogelijk om er een bruisende buurt van te maken met ruimte voor wonen, werken, groen en recreatie.

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige ontwikkelingen in het Zilverkwartier volgens een samenhangende visie worden uitgevoerd, hebben de stad Mortsel en de stad Antwerpen in nauwe samenwerking een masterplan opgemaakt. Stad Antwerpen heeft dit bovendien verder verfijnd in een ruimtelijk uitvoeringsplan op het grondgebied van het district Berchem.

thumb_Zilverkwartier_008.jpg Lucid
Bedrijventerrein Afga-Gevaert

Waarom dit project?

Het bedrijf Agfa-Gevaert zal in de toekomst minder ruimte nodig hebben voor haar werkzaamheden, waardoor ruimte vrijkomt voor andere zaken in de buurt.

De stad wil hier een gezond evenwicht tussen wonen, bedrijvigheid en kleinhandel, maar ook gemeenschapsvoorzieningen, recreatie en horeca mogelijk maken op de bedrijfsterreinen. Dit alles zal van Zilverkwartier een levendige, aangename woonwijk maken.

De huidige juridische bestemming voor de delen die vrijkomen, staat  echter niet toe om hier een mix van zaken en voorzieningen mogelijk te maken. Daarom beslisten de steden Mortsel en Antwerpen in 2015 om samen een masterplan op te maken voor twee bouwblokken op het bedrijventerrein van Agfa-Gevaert.

Om werk te maken van de visie uit het masterplan, legde de stad Antwerpen deze ambitie vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan: ‘RUP Zilverkwartier’. Een RUP is het geheel van richtlijnen dat bepaalt waar en hoe op een bepaalde plek gebouwd mag worden en welke activiteiten of functies er in een bepaald gebied mogen plaatsvinden. In dit RUP wordt de visie van het masterplan vertaald in stedenbouwkundige voorschriften en in een grafisch plan voor het deel gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Voor het deel van het project op Mortsels grondgebied gaat de stad Mortsel het initiatief nemen om een RUP op te maken.

Wat gebeurt er?

Het masterplan Zilverkwartier is opgebouwd uit 6 krijtlijnen:

  • Aanpak gebiedsranden

Nu de ruimte voor Agfa-Gevaert verkleint, is het belangrijk een toekomstig plan van aanpak te ontwikkelen voor de straten rondom de site. Hier is immers veel ruimte die nieuwe mogelijkheden biedt aan de buurtbewoners. De Antwerpsestraat en de Oogststraat zijn de eerste plekken waar aan de opwaardering van de site gewerkt kan worden.

  • Evenwicht tussen stijlen

De meeste bebouwing heeft een rode bakstenen kleur. De meer recente kantoorbebouwing rond de hoofdinkom is echter van wit beton. In de toekomst kan er een evenwicht gezocht worden tussen beide stijlen. Zo zal enerzijds de geschiedenis van het terrein niet verloren gaan en blijven anderzijds alle kansen open voor een duurzaam gebruik van de nieuwere gebouwen.

  • Doorsteek voor wandelaars en fietsers

Vanuit de buurt kwam de wens om een doorsteek te maken door het bedrijventerrein van Agfa-Gevaert. De stad maakt niet enkel werk van deze doorsteek, maar ook van kwalitatieve openbare ruimtes op de site. De ligging van de Academie en een basisschool aan de Lieven Gevaertstraat is hiervoor een logisch startpunt. Een andere mogelijkheid is een link met de Oogststraat en de Karmelietenstraat.

  • Eigenheid bewaren

Vandaag is het gebied als 'eiland in de stad' duidelijk herkenbaar. Die eigenheid wil de stad in de toekomst behouden. De bedoeling is dat er een toegankelijke openbare ruimte wordt gecreëerd die herkenbaar en uniek is. Daarnaast wil stad Antwerpen hier ook een autoluw gebied van maken, met veel aandacht voor voetgangers en fietsers.

  • Mix van wonen, winkelen en ontspannen

De ligging in de 20ste-eeuwse gordel maakt het terrein geschikt voor verdichting, wat betekent: meer woningen, voorzieningen, winkels enzovoort mogelijk maken op minder ruimte. Zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen zou naar een mix van verschillende doeleinden gezocht moeten worden.

  • Koesteren van het schaalcontrast

De bouwhoogte van de laboratoria, kantoren en installaties van Agfa-Gevaert staan in groot contrast met de omringende woonbuurten. Dit geeft het terrein een bijzondere kwaliteit die bij de herontwikkeling niet overboord wordt gegooid, maar net een nieuwe en betere invulling krijgt.

Palmbout
Een simulatiebeeld over hoe de vrij te komen terreinen van Agfa-Gevaert ontwikkeld kunnen worden op maat van de buurt.

Wie werkt eraan mee?

Het masterplan werd door Palmbout Urban Landscapes opgemaakt, in opdracht van de Stad Antwerpen en de stad Mortsel. Ook het district Berchem en Agfa-Gevaert zijn betrokken, aangezien het Zilverkwartier en de oude fabrieksgebouwen zich op Berchem's grondgebied bevinden. Het RUP Zilverkwartier wordt door de stad Antwerpen opgesteld voor de ontwikkeling op Berchem's grondgebied.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Zilverkwartier vindt u hier.

 

 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer