Waterplan

Om te anticiperen op toekomstige regenval en periodes van droogte, maakte de stad Antwerpen een Waterplan. Dit plan wil water opnieuw een plek geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen verhogen. Het gaat er niet alleen om overstromingen te voorkomen. Water maakt de stad ook mooier, aangenamer en koeler in de zomer.

 

Waarom dit project?

Ons klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Uitzonderlijke regenval zal in de toekomst meer voorkomen. Er zal op kortere periodes meer regen vallen. Daarnaast zullen er lange periodes van droogte zijn, waardoor er minder water in de grond zit en bijvoorbeeld vijvers komen droog te staan. Er moet gezocht worden naar andere manieren om water op te vangen of sterk vertraagd af te voeren. De stad gaf de opdracht om een waterplan uit te werken zodat water opnieuw een plek kan krijgen in de stad. 

Loosplaats_liggend.jpg stad Antwerpen
Straten krijgen water moeilijk te slikken bij regenbuien die feller en frequenter zijn. Voorbeeld: Loosplaats

Wat gebeurt er? 

Een internationaal team van ontwerpers en waterbouwkundige ingenieurs maakte het voorbije anderhalf jaar een grondige analyse en onderzocht enkele oplossingen voor het Antwerps grondgebied. Dit mondde uit in het waterplan. Het waterplan bevat een kader voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat bij heraanleg van grote gebieden of pleinen, water structureel een plek moet krijgen. Daarnaast reikt het waterplan ook concrete tools en korte termijnoplossingen aan om water overal zo lokaal mogelijk op te vangen of meteen te hergebruiken.

De verborgen waterstad

Antwerpen is altijd al een waterstad geweest. Tijdens de afgelopen eeuwen werd het water georganiseerd via een netwerk van ondergrondse riolen en buizen. De laatste eeuwen gingen steden zoals Antwerpen, uit van een afwateringsbeleid. Water moest zo snel mogelijk weg. Hiervoor werden uitgebreide ondergrondse rioleringsnetwerken aangelegd, aangevuld met complexe en vaak zeer grote pompinstallaties. Deze systemen zijn nu ontoereikend als gevolg van de klimaatverandering.

waterplan_overwelving ruien collectie Yves Lemmens
Een historische foto van de overkapping van de ruien.
waterplan_Rioleringsinfrastructuur stad Antwerpen
Het netwerk van riolen en buizen wordt stilaan te groot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijf waterstructuren bieden visie en kader

Om hemelwater op grote schaal een plaats te geven in de stad, stelt het waterplan vijf waterstructuren voor: beekdalen en waterlopen zoals bijvoorbeeld de Hollebeek- of Schijnvallei; de Ruien bieden mogelijkheden om water op te slaan;  het ringpark; de parkenwig en radicaal lokaal. Dit laatste gaat over specifieke maatregelen in wijken waar lokale oplossingen worden gezocht.

1 van de vijf waterstructuren is de 'Natuurlijke waterlopen en beekdalen'. Hier een voorbeeld van de Donkse Beek te Ekeren, recent opnieuw zichtbaar gemaakt. | stad Antwerpen

Ook kortetermijnoplossingen

Het is belangrijk om water nu al overal zo lokaal mogelijk op te vangen op wijk- en straatniveau. Dit gaat over soms kleine ingrepen die een groot effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld het aanleggen van infiltratiezones op pleinen en in plantvakken, of de opvang van water in parken en op daken. En naast het openbaar domein kan ook privédomein hiervoor ingeschakeld worden. Zo geeft de stad nu al premies voor de aanleg van groendaken en geveltuinen, die naast het verhogen van de biodiversiteit ook belangrijk zijn om wateroverlast tegen te gaan.

Wie werkt eraan mee?

Het waterplan werd opgemaakt door De Urbanisten, Witteveen+Bos en Common Ground in opdracht van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen coördineert, in samenwerking met water-link en Aquafin. 

Wat kan u nu al doen?

U kan ook zelf helpen om wateroverlast en droogte te voorkomen. Het belangrijkste is dat regenwater niet rechtstreeks naar de riolering gaat, maar hergebruikt wordt, infiltreert in de ondergrond, en tot slot maximaal gebufferd wordt. Zo kunnen de installatie van een regenwaterput, de aanleg van een infiltratie -en bufferzone in uw tuin, waterdoorlatende verharding of een groendak al zeer veel helpen om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Veel maatregelen die u zelf kan nemen, zijn bij nieuwbouw al verplicht. Indien die ingrepen niet verplicht zijn, kan u er vaak nog een premie voor krijgen. Wanneer u een nieuwe woning bouwt, moet u bijvoorbeeld een groendak aanleggen op de platte daken. Uw tuin mag niet volledig verhard zijn en parkeerplaatsen moeten aangelegd zijn met waterdoorlatend materiaal. Meer info over groendaken of premies en tips vindt u hier.

Merkt u een probleem met het onderhoud van een beek of rivier in uw buurt? Kijk dan allereerst op www.meldpuntwaterlopen.be om te bepalen wie u verder kan helpen en start daar uw melding.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer