Van Strydoncklaan Noord

Patrick Henderyckx

Infomoment masterplan Van Strydoncklaan Noord

Dit moment is afgelopen.

AG VESPA wil samen met andere eigenaars het gebied ten noorden van de Van Strydoncklaan en ten zuiden van Park Groot Schijn ontwikkelen tot een 150-tal nieuwe woningen en extra publiek toegankelijke open groene ruimte.

Daarom werken de stad, AG VESPA en andere eigenaars in het gebied momenteel samen in nauw overleg met het district Deurne. Via een ontwerpwedstrijd werd een ontwerpteam aangesteld om het masterplan Van Strydoncklaan Noord op te maken.

Met het masterplan willen we de krachten bundelen en een samenhangende, kwaliteitsvolle ontwikkeling mogelijk maken. Dit masterplan schept het kader voor de toekomstige woonontwikkeling ten noorden van de Van Strydoncklaan en de inrichting van de open ruimte als verlengde van Park Groot Schijn.

De projectleider van AG VESPA en het ontwerpteam geven u graag meer uitleg over het masterplan Van Strydoncklaan noord.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer