Unitas-tuinwijk beheersplan

Februari 2018
Beheersplan Unitas-tuinwijk werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed

Op vrijdag 9 februari 2018 keurde het college van de stad Antwerpen het beheersplan voor de Unitas Tuinwijk goed.   Later werd dit ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Dit betekent dat het Beheersplan geldig is en in werking treedt. De bewoners van de Unitas-tuinwijk werden hierover persoonlijk geïnformeerd tijdens een infoavond en kregen de persoonlijke documenten en een handleiding bij het beheersplan. Ze konden ook vragn stellen aan de verschillende overheidsdiensten. Alle documenten nalezen.  

Januari 2017
Aanstelling architectuur en restauratiebureau Erfgoed & Visie bvba

Op 13 januari 2017 stelde de stad Antwerpen het architectenbureau Erfgoed & Visie aan om het beheersplan concreet uit te werken. Dit bureau is de perfecte partner omwille van hun ervaring met de opmaak van beheersplannen en hun kennis van de Unitas-tuinwijk, waar ze al een woning gerestaureerd hebben. 

De opmaak van het beheersplan gebeurt in nauw overleg met onder andere het district Deurne, de Unitas-tuinwijk vzw en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

 

 

2015
Opstart opmaak beheersplan

De stad Antwerpen besliste in 2015 om een beheersplan op te maken voor de Unitas-tuinwijk. Met een caravan trokken medewerkers van de stad Antwerpen, dienst monumentenzorg en district Deurne naar de wijk om te luisteren naar de bewoners. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer