Tunnelplaats: heraanleg

Tractebel Engie
13 oktober 2019
Start laatste fase heraanleg

In deze fase sluiten we niet alleen de nieuwe aanleg aan op de nieuwe inrichting van de Italiëlei en de Lins tower. Ook het deel van Ankerrui Noord tussen de Lins tower en de Noorse kerk wordt helemaal heringericht. Naast de afwerking van het voetpad en de groenaanleg tussen het fietspad en de gevel, komen er tussen de Lins tower en de Noorse kerk een pleintje met een zes bomen. Op randen komen zitbanken. Ter hoogte van de parkinginrit van de Lins Tower komen er 6 dwarse parkeerplaatsen.

01 september 2019
Vacature: straffe ervaren teamleiders voor complexe mobiliteits- infrastructuur of publieke ruimte projecten

De stad Antwerpen staat voor grote uitdagingen en is op zoek naar straffe ervaren teamleiders die samen met een team projectleiders complexe mobiliteitsprojecten, infrastructuurprojecten of projecten publieke ruimte willen realiseren. Bouwt u mee aan een aangenaam en leefbaar Antwerpen?

Lees meer
Maart 2019
Start fase 5 - heraaleg aansluiting Hessenplein

De aansluiting met het Hessenplein en het eerste deel van het plein worden mee heraangelegd.

Begin februari
Start fase 4 - heraanleg kruispunt Hessenplein

Begin februari start de volgende fase met de heraanleg van het kruispunt Hessenplein - Oude Leeuwenrui - Ankerrui.

Het kruispunt tussen het Hessenplein, de Oude Leeuwenrui en de Ankerrui wordt door de heraanleg een pak kleiner en daardoor overzichtelijker voor alle gebruikers. 

Fietsers kunnen aan beide zijden van de tunnelmond via een dubbelrichtingsfietspad naar de Leien.  Ze hebben ook hun eigen groenfase binnen de lichtenregeling.  Dit verhoogt de veiligheid op het kruispunt.

16 september 2018
Start fase 3 - heraanleg Ankerrui noord

Start van de aanleg van Ankerrui noord tussen het Hessenplein en de Italiëlei. Tijdens deze werken wordt de Koeikensgracht volledig afgesloten voor alle verkeer en wordt de Entrepotkaai doodlopend. 

12 augustus 2018
Ankerrui Noord - start nutswerken

Start voorbereidende nutswerken op Ankerrui Noord van aan de Zeevaartstraat, via de Koeikensgracht tot aan de Italiëlei. De werken worden uitgevoerd in 3 fases.

15 april 2018
Start heraanleg Zeevaartstraat

In de Zeevaartstraat  vinden voor de paasvakantie voorbereidende nutswerken plaats. Na de paasvakantie start dan de heraanleg van gevel tot gevel. De rijweg wordt centraal aangelegd en geeft zo aansluiting op de ondergrondse parking.

Deze werken lopen tot eind augustus. Informatie over de verkeershinder kan u teruvinden op Slim naar Antwerpen.

07 januari 2018
Ankerrui-Zuid - start Fase 1

Tijdens deze fase legt de aannemer nieuwe riolering aan. Verkeer via Ankerrui-Zuid naar de Leien is dan niet mogelijk. De Leien zijn bereikbaar via het Hessenplein en de Paardenmarkt. De Waaslandtunnel blijft steeds bereikbaar.

Zo lang de werken het toelaten kan lokaal verkeer via een werfweg de doorgang maken tussen Rijnpoortvest en Stijfselrui. In de loop van februari zijn beide straten doodlopend. Verkeer is dan toegelaten in beide richtingen.

De werken op Ankerrui-zuid lopen tot eind augustus.

19 december 2017
Infomoment start werken

Op 8 januari start de stad met de herinrichting van de Tunnelplaats, Ankerrui en Koeikensgracht.

Lees meer
19 oktober 2017
Gunning aannemer

De aanstelling van de aannemer voor de heraanleg is goedgekeurd.

22 juni 2017
Goedkeuring bestek

Met de goedkeuring van het bestek kan er een aannemer voor de werken worden gezocht.

08 februari 2017
Infomoment definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Tunnelplaats en de Ankerrui is klaar.

Lees meer
12 januari 2017
Goedkeuring definitief ontwerp

Het definitieve plan voor de heraanleg is goedgekeurd. Na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en het aanstellen van een aannemer kunnen de werken van start gaan.

05 juli 2016
Infomoment voorontwerp

Het voorontwerp voor de herinrichting en de nieuwe verkeerscirculatie zijn nu klaar.

Lees meer
23 juni 2016
Goedkeuring voorontwerp

Het voorontwerp voor de heraanleg is klaar en zal worden afgestemd met de bewoners.

09 juli 2015
Aanstelling studiebureau

Het studiebureau Technum wordt aangesteld om een ontwerp op te maken voor de heraanleg van de
Tunnelplaat en de Ankerrui.  Het ontwerp moet afgestemd zijn op de heraanleg van de Italiëlei in kader
van de werken Noorderlijn.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer