Tunnelplaats: heraanleg

Tractebel Engie

De aansluiting van de Waaslandtunnel op de Italiëlei is een belangrijk kruispunt op de noordelijke Leien.  Samen met de heraanleg van de Italiëlei worden ook de Tunnelplaats en de Ankerrui heraangelegd. De circulatie wordt aangepast om een optimale doorstroming tussen de Leien, de Scheldekaaien en de Waaslandtunnel te verzekeren. Ruime voet- en fietspaden maken van de Ankerrui een aangename plek voor iedereen.

 

Waarom dit project?

Met de heraanleg van de Italiëlei verandert er heel wat in deze omgeving, de ideale moment om ook de huidige circulatie van en naar de Waaslandtunnel onder de loep te nemen en te optimaliseren. Niet enkel de doorstroming van het autoverkeer werd herbekeken, ook de fietsers en de voetgangers krijgen een comfortabelere en veiligere aansluiting tussen de Oude leeuwenrui en de Leien. Hiervoor wordt ook het te grote kruispunt aan het Hessenplein veel compacter en duidelijker leesbaar voor alle gebruikers ingericht.

Wat gebeurt er?

De werken zijn volop bezig

Nu de Ankerrui zuid zo goed als klaar is, zijn de werken volop bezig aan de noordzijde van de Ankerrui.  Alle informatie rond deze werken, zoals de fasering en de verkeershinder, kan u terugvinden op www.noorderlijn.be/tunnelplaats.

Doorstroming herbekeken

Om de huidige circulatie van en naar de Waaslandtunnel te verbeteren en de tunnel optimaal aan te sluiten op de Leien en de Scheldekaaien worden er enkele aanpassingen gedaan. Ook het ontwerp voor de Italiëlei is aangepast op het stuk tussen de Tunnelplaats en de Koeikensgracht.

Verkeer van en naar de Waaslandtunnel

Wie vanuit het noorden op de Leien rijdt zal in de toekomst van aan de Koeikensgracht kunnen voorsorteren om af te slaan naar de Waaslandtunnel. In tegenstelling tot vandaag wordt die afslag ook mee opgenomen in de huidige lichtenregeling van het volledige kruispunt.

Wie uit het zuiden op de Leien komt, kan blijven voorsorteren om de tunnel in te rijden, net zoals dat vandaag het geval is.

Verkeer komende van de Scheldekaaien

Met de heraanleg van de Leien vermindert het aantal kruispunten, wat zorgt voor een vlottere doorstroming. Zo verdwijnt ook het kruispunt met de Koeikensgracht. Die wordt enkelrichting naar de Leien toe. Het verkeer dat vroeger vanuit de Koeikensgracht linksaf of rechtdoor ging, kan op de Leien enkel nog naar rechts afslaan en verderop rechtdoor rijden, rechts voorsorteren richting de Waaslandtunnel of links voorsorteren om de Leien te dwarsen richting Cassiersstraat.

Verkeer vanuit de tunnel

Verkeer komende van Linkeroever beschikt in totaal over vier voorsorteerstroken zodat chauffeurs vlot naar het noorden en het zuiden kunnen op de Leien.

Verkeer tussen de Leien en de Scheldekaaien langs de Ankerrui

Verkeer tussen de Scheldekaaien en de Leien en omgekeerd blijft mogelijk via de Tunnelplaats en de Ankerrui, op rijstroken die naast de tunnelinrit liggen. Het gemotoriseerd verkeer wordt daar in de toekomst wel gescheiden van fietsers en voetgangers.

Na de heraanleg kan men vanuit beide richtingen op de Leien via de Tunnelplaats naar de Scheldekaaien rijden. Dat is van daaruit een vlot alternatief voor de eerder heraangelegde Londen-/Amsterdamstraat. 

Tractebel Engie
Plan van de vernieuwde Tunnelplaats en Ankerrui. Door de heraanleg sluit de Tunnelplaats beter aan op de nieuwe Leien.

Inrichting Ankerrui

Samen met de herinrichting van de Tunnelplaats wordt ook de Ankerrui volledig heraangelegd.  Aan beide zijden van de tunnelmond komt een dubbelrichtingsfietspad dat zoveel mogelijk gescheiden is van het doorgaand verkeer.  Een groene verhoogde berm tussen de drukke Tunnelplaats en de Ankerrui zorgt voor meer rust voor zowel voetgangers als fietsers. Naast de bestaande bomen op de Ankerrui, die zo veel mogelijk behouden blijven, komen er ook heel wat bomen bij.  Zo trekt de stad de groene middenberm vanop de Brouwersvliet tot aan de Leien door. 

Toekomstbeeld van Ankerrui Zuid gezien vanop de Leien. | Tractebel Engie

Overgang Ankerrui en Oude Leeuwenrui

Ook het kruispunt met de Oude Leeuwenrui, de Zeevaartstraat en het Hessenplein wordt heraangelegd. Dat wordt een stuk compacter. Fietsers kunnen aan beide zijden van de tunnelmond via een dubbelrichtingsfietspad naar de Leien.

Om de veiligheid op  het kruispunt te verhogen, krijgen fietsers een eigen fase binnen de lichtenregeling. Daarnaast wordt ook de doorstroming van gemotoriseerd verkeer beter: een compact kruispunt betekent ook een langere groenfase.

Wie werkt eraan mee?

De plannen voor de Tunnelplaats en de Ankerrui zijn uitgetekend door het studiebureau Tractebel.Engie in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen.

Tijdens de opmaak van de plannen en bij de voorbereidingen van de werken zijn ook de buurt en de omliggende bedrijven uitgenodigd op verschillende infomomenten.
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer