Tuinstraten

Hier groeit een tuinstraat 

Antwerpenaars die dromen van meer groen in de straat kregen in de zomer van 2017 extra ruimte om hun droom te verwezenlijken. Onder de noemer tijdelijke tuinstraten werkten buren samen om hun straat om te toveren tot een groene en gezellige straat. Na de tijdelijke tuinstraten komen er nu verschillende permanente tuinstraten. De stad bouwt enkele straten in vijf districten om tot echte tuinstraten boordevol groen én blauw. 

Waarom dit project?

 De klimaatsverandering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We zijn continu op zoek naar manieren om onze omgeving zo klimaatrobuust mogelijk te maken. 

De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

Wat gebeurt er?

In een permanente tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen (waterinfiltratie) van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,… 

De stad wil met de pilootprojecten experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden.

Experimenteren, wie zijn best doet zal het leren

Omdat dit pilootproject een cocreatief proces is met de bewoners, zal er eerst een experimenteerperiode zijn. In samenwerking met Stadslab2050 worden de eerste ontwerpen uitgetest met tijdelijke testinrichtingen. Bewoners krijgen eerst een prototype van hun tuinstraat en kunnen daarna steeds feedback geven op de ontwerpen. 


Wie werkt eraan mee?

De experimenten in de tuinstraten zullen vorm krijgen in verschilldende districten:  de Lange Ridderstraat in Antwerpen, de Bloemstraat in Borgerhout, de Jan Olieslagersstraat in Deurne en de Aziëlaan in Wilrijk. In Berchem worden eveneens permanente tuinstraten aangelegd, in de Wasstraat, de Woeringenstraat, de Brouwerstraat en Berthoutstraat. 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer