Triple A

Stad Antwerpen

Waarom dit project?

Triple A is een Europees project dat als doel heeft om huiseigenaars aan te moedigen hun woning energiezuinig te maken.

De drie A’s in het Triple A-project staan voor awareness (bewustmaking), access (toegang) en adoption (effectief toepassen). Door deze methode toe te passen, wil de stad een marktversnelling creëren.

Logo Triple A | Triple A

Wat gebeurt er?

Binnen het project wil de stad Antwerpen dit concreet realiseren door:

  • Het versterken van de website door het ontwikkelen van een rekentool waarbij huiseigenaars een goede inschatting kunnen maken van de mogelijke energiebesparing, CO2-uitstoot en de kosten van de verschillende energiebesparingsmaatregelen
  • Het uittesten van mobiele pop-up centers waar huiseigenaars (ver)bouwadvies en begeleiding kunnen krijgen en waar nieuwe technologieën worden gedemonstreerd in samenwerking met de aanbodzijde.
  • Het realiseren van 10 demonstratiewoningen waarbij de huiseigenaars optreden als ambassadeur om andere buren aan te zetten om hun woning energiezuinig te renoveren.
  • Het aanbieden van een energiemanagementsysteem in de 10 demowoningen i.s.m. Eandis met nadien een uitrol naar meerdere woningen.

Wie werkt eraan mee?

Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 en wordt gerealiseerd  in samenwerking met 9 Europese partners:

  • Projectcoördinator: Technische Universiteit van Delft
  • Belgische partners: stad Antwerpen, stad Mechelen en EOS Oostende, Eandis en de Universiteit van Gent
  • Engelse partner: Kent County Council
  • Franse partner: Regio Regionale du service public de l’efficacité energétique de Picardie
  • Nederlandse partner: gemeente Breda en gemeente Rotterdam

Ook u kan in uw wijk een renovatieproject met uw buren starten. De praktische afspraken daarover leest u hier.

Budget

Totaal projectbudget: 5.297.095 euro

Bijdrage Interreg 2 Zeeën: 3.178.257 euro

Bijdrage Stad Antwerpen: 707.012,70 euro

Bijdrage Interreg 2 Zeeën: 424.207,62 euro

Meer info

Meer info over dit project: http://www.triple-a-interreg.eu/

Meer info over Interreg 2 Zeeën: http://www.interreg2seas.eu/nl

Contact stad Antwerpen

EcoHuis Antwerpen
Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
03 217 08 11
ecohuis@antwerpen.be

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer