Tolhuissite

Lucid
najaar 2018
The Beacon

In september 2018 opent in het Tolhuis 'The Beacon', een business- en innovatiehub met kantoren voor krachtpatsers in het Internet of Things (IoT). Technologische corporates, innovatieve startups, scaleups, en toponderzoekers komen er samen om voor industrie, logistiek en smart cities sterke producten en merken te ontwikkelen. The Beacon is hét lanceerplatform van waaruit Antwerpen haar Open For Business merkbelofte waarmaakt, en zich internationaal op de kaart zet als de echte Capital of Things.

Antwerpen zet al jaren sterk in op de kracht van digitale netwerken en op het ontwikkelen van een ecosysteem voor digitale innovatie. De stad is ervan overtuigd dat de kruisbestuiving van grote technologieleveranciers in IoT, flexibele startups en scaleups en toponderzoek het potentieel heeft om de klassieke industrie en logistiek - waar de stad al sterk in staat - duurzaam te innoveren. In The Beacon, het herdoopte Tolhuis, wordt dat ecosysteem verankerd.

2017
Onderzoek naar programma en aanpak

De feedback van de twee participatiemomenten leidt tot een verdere fase van onderzoek naar het programma en de gepaste aanpak voor deze site. Pas zodra dit onderzoek is afgerond, zal besloten worden wat de beste toekomst is voor de Tolhuissite.

november 2016
Infomarkt Schipperskwartier

Tijdens de tweede infomarkt op 7 november 2016 verzamelt de stad en AG VESPA ideeën van buurtbewoners over de huidige en gewenste toekomstige situatie.

Lees meer
November 2016
Uitnodiging en infobrochure infomarkt Schipperskwartier november 2016

Dit is de uitnodiging en de infobrochure voor de infomarkt Schipperskwartier. Deze brochure viel bij alle omwonenden in de bus. 

2015
Opstart RUP-procedure Tolhuissite

In 2015 wordt de beslissing genomen om een RUP op te starten voor de Tolhuissite. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer