Tolhuissite

Lucid

Waarom dit project?

Vandaag staat er een gebouw dat niet meer voldoet aan de hedendaagse energie- en kwaliteitseisen. Het ligt als een log, gesloten blok in de buurt en daar wil de stad iets aan doen. Het huidige gebouw past niet meer in de wijk. Daarom wordt er een nieuwe toekomst voor gezocht.

Tolhuissite in cijfers

Het huidige kantoorgebouw in cijfers uitgedrukt:

  • 12 verdiepingen (+ 3 ondergronds)
  • 17.479 m² totale oppervlakte
  • afmetingen gelijkvloers:  22 m x 70.8 m 

Wind en energie

Het windklimaat is het slechtst aan de zijde van de Schelde­kaaien en aan de gevel aan de oostzijde van Sint-Pietersvliet. Op het plein is er een beperkt risico op wind­gevaar. Aan de hand van warmtefoto’s wordt ook duidelijk dat een groot deel van de site slecht of niet geïsoleerd is.

Wat gebeurt er?

Onderzoek naar toekomst voor Tolhuissite

Om het Tolhuis een nieuwe toekomst te geven, is er een ruimtelijk uitvoeringsplan of een RUP nodig. Dat is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in het betreffende gebied in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er gebouwd worden? Alle toekomstige ontwikkelingen of veranderingen worden aan dit plan getoetst.

In 2015 heeft de stad een RUP-procedure opgestart. Na een aantal participatiemomenten besloot de stad echter om eerst grondig te onderzoeken wat het meest gepaste traject is voor de Tolhuissite.

Op basis van alle gekende informatie staat de stad stil bij deze drie vragen:

  • Hoe kunnen het plein en de omliggende straten verbeterd worden?
  • Wat betekent die verandering van het publiek domein voor de huidige site?
  •  Wat zou de site zelf voor de buurt kunnen betekenen?

Juridisch kader voor de verdere ontwikkeling: RUP Binnenstad 

De Tolhuissite bevindt zich in de zone die gedefinieerd wordt door het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Binnenstad. Dit plan vormt het juridisch kader waarin de randvoorwaarden staan voor de inpassing en de bestemming van de gebouwen, de inrichting van pleinen en straten, enzovoort.

Er zijn drie doelstellingen die de basis vormen van het RUP Binnenstad:

  • Wonen stimuleren tussen de Schelde en de Leien.
  • Een mix van functies behouden, zoals o.a. wonen, winkels, kantoren en diensten.
  • De identiteit en de schaal van de binnenstad behouden.

De stad bekijkt of vernieuwingen van de Tolhuissite passen binnen dit huidige kader, of er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt. Als blijkt dat een nieuwe toekomst voor de Tolhuissite kan binnen de voorschriften van RUP Binnenstad, dan is een nieuwe RUP niet noodzakelijk en kan een bouwvergunning op basis van RUP Binnenstad verleend worden. Pas zodra dit onderzoek afgerond is, zal de stad bepalen wat de beste toekomst is voor de Tolhuissite.

The Beacon

Intussen plant de stad een nieuwe invulling voor het leegstaande gebouw: The Beacon. Dit is een business- en innovatiehub met kantoren voor krachtpatsers in het Internet of Things (IoT). Technologische corporates, innovatieve startups, scaleups, en toponderzoekers komen er samen om voor industrie, logistiek en smart cities sterke producten en merken te ontwikkelen. The Beacon wordt hét lanceerplatform van waaruit Antwerpen haar Open For Business merkbelofte waarmaakt, en zich internationaal op de kaart zet als de echte Capital of Things.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer