Toekomstverbond Oosterweel

Overdering

Met het toekomstverbond rond de geplande Oosterweelverbinding wordt het verkeer opgedeeld in lokaal en doorgaandverkeer, elk met hun eigen route. Daarnaast wordt er gewerkt naar een modal shift van 50/50 en wordt de volledige Ring overkapt.

 

Waarom dit project?

Op 15 maart 2017 sloten de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een toekomstverbond gesloten rond de geplande Oosterweelverbinding.  Dit verbond komt de leefbaarheid, de mobiliteit én de volksgezondheid ten goede. 

Het politiek stuurcomité – bestaande uit de Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen en de Antwerpse Haven – heeft nu 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de ringzone geselecteerd. Dit zijn de projecten die in een eerste fase gerealiseerd zullen worden. Hiermee bewijzen de partners van het Toekomstverbond dat een doorgedreven dialoog wel degelijk vruchten kan afwerpen.

Alles samen zijn deze leefbaarheidsprojecten goed voor een investering van € 1,25 miljard. De Stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen hiervoor € 250 miljoen op tafel, de Vlaamse Regering staat in voor € 1 miljard.

De projecten geven onder andere vorm aan 2 nieuwe groene longen voor Antwerpen: een grootstedelijk Park Noordelijke Rechteroever en een Regionaal Landschapspark op Linkeroever. Belangrijk met het oog op de ‘modal shift’-ambities zijn de verschillende mobiliteitsinvesteringen, zoals de fietsinfrastructuur bovenop de nieuw aan te leggen groenbuffers, allerhande fietsverbindingen en fietsbruggen over de E17 én over de Schelde.

Wat gebeurt er? 

Het toekomstverbond in 5 punten

  • Een ring voor de stad: De Antwerpese ring wordt rondgemaakt en wordt gebruikt voor stadsregionaal, stedelijk en bestemmingsverkeer
  • Een ring rond de stad: Doorgaand verkeer en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid.  Daarvoor zal geïnvesteerd worden in een radicaal haventracé.  Hievoor zal een systeem van verkeerssturing ingevoerd worden
  • Een modal shift 50/50: Dat wil zeggen dat 50% van alle verplaatsingen op termijn zou gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen,... en nog maar 50% van alle verplaatsingen met de wagen.  Daarvoor zal geïnvesteerd worden in fietsvoorzieningen en in collectief vervoer (trein, tram, bus,...)
  • Overkapping: Een overkapping van de volledige ring met de ambitienota 'over de ring' als basis
  • Niemand krijgt dit op zijn eentje gerealiseerd.  De samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren zal dan ook verdergezet worden.

Wie werkt eraan mee?

  • Een werkgemeenschap, waarin alle partijen (burgers, besturen, administraties, experten en maatschappelijke actoren) verder werken om het toekomstverbond te concretiseren.
  • In de Regioraad voor mobiliteit werken alle betrokken besturen – van lokaal tot Vlaams – aan politiek draagvlak voor mobiliteitsgebonden zaken.
  • Vele actoren dragen hun steentje bij aan de mobiliteit in en rond Antwerpen, maar naar de burger toe komt er 1 loket, en spreken ze met één stem.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer