Terbekehof

POM Antwerpen

Opwaardering bedrijventerrein en recreatiecluster voor een bruisende stad 

De stad Antwerpen en het district Wilrijk willen het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk versterken. Ruimte voor bedrijvigheid is immers onmisbaar in een stad. Daarnaast moet er ook meer mogelijk zijn om ook de recreatiecluster te doen heropleven. Om dit te doen, startte de stad en district Wilrijk meerdere projecten.

Het bedrijventerrein Terbekehof omvat een grote oppervlakte. Daarom werden er verschillende projecten opgestart: Oudebaan, Ter Beke Zuid en Moerelei. Het plan voor recreatiecluster Moerelei is intussen afgerond. De plannen voor Oudebaan en Ter Beke Zuid zijn nog in uitwerking.

Waarom dit project?

Antwerpen is een bruisende stad, onder meer dankzij de bedrijvigheid. Ruimte geven aan bedrijven is nodig om een stad te doen draaien. Daarom wil Antwerpen bestaande bedrijventerreinen koesteren en versterken. Industriezone Terbekehof in Wilrijk is hier een mooi voorbeeld van. Ook een sterke recreatiecluster draagt toe tot een bruisende stad. Daarom willen de stad Antwerpen en het district Wilrijk willen het gebied doen opleven.

Wat gebeurt er?

Eén gebied, verschillende projecten 

Het volledige gebied werd opgesplitst in drie projecten waarvoor een ruimtelijke uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Dat is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden, waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. De drie RUP's zijn: RUP Recreatiecluster Moerelei, RUP Oudebaan en RUP Ter Beke Zuid.

Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing voor de wateroverlast en de leegstand van een aantal panden. Bovendien werkt het district Wilrijk volop aan de kwalitatieve heraanleg van het openbaar domein. 

Onderzoek naar wateroverlast op het bedrijventerrein

De stad liet in 2017 een waterstudie uitvoeren in het bedrijventerrein Terbekehof.  Uit de studie komen duidelijke oplossingen - om wateroverlast in de toekomst te vermijden, waaronder vernieuwing van de infrastructuur en collectieve waterbuffering onder leiding van een gebiedsmanager.

Het industriegebied Ter Beke in het district Wilrijk is sterk verhard en bebouwd waardoor er bij hevige regenval wateroverlast optreedt. De basisinfrastructuur van industriezone Terbekehof werd uitgebouwd in de jaren ’70. Bijgevolg is die sterk verouderd.

De stad wil het hele industrieterrein meer uitstraling geven en beter voorbereiden op mogelijke wateroverlast in de toekomst. Daarom bestudeerde de stad met een waterstudie hoe de individuele last van waterbuffering op het eigen perceel kan omgebogen worden naar een collectieve aanpak. Zo wordt de basis gelegd voor de herontwikkeling van het terrein tot een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein waar ruimte is voor duurzame economische groei.

Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk. POM Antwerpen
Luchtfoto van de zone Ter Beke Hof in Wilrijk.

Aanleg warmtenet 

Om zo volledig mogelijk te zijn, vermelden we ook de werken die niet door de stad worden georganiseerd, maar desalniettemin een grote impact zullen hebben op het bedrijventerrein - zoals de hierboven vermelde projecten. Daarom vermelden we ook de plannen voor een nieuw warmtenet in dit gebied.

Dit warmtenet laat toe om onder meer de restwarmte afkomstig van de afvalenergiecentrale ISVAG te gebruiken om aan de warmtevraag van de bedrijven in het gebied te beantwoorden. Concreet betekent dit dat de warmte van de installatie niet verloren gaat, maar door middel van een warmwaterleidingssysteem naar de bedrijven gaat. Zowel ecologisch als economisch biedt dit project voordelen. Alle bedrijven produceren nu hun warmte in individuele stook- en warmwaterinstallaties op basis van fossiele brandstoffen. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen heel wat CO2- en andere emissies vermeden worden. 

Meer info over het warmtenet verneemt u via ISVAG.

ISVAG in Wilrijk stad Antwerpen
ISVAG in Wilrijk

Wie werkt eraan mee? 

De stad Antwerpen en het district Wilrijk werken samen om het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk op te waarderen. Dit doen ze in samenwerking met partners Rio-Link, ISVAG en POM Antwerpen.

Fort VI in Hof ter Beke in Wilrijk, nabij het industrieterrein Terbekehof. | district Wilrijk

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer