Terbekehof

POM Antwerpen
Brochure 'Plannen met industriezone Terbekehof in Wilrijk'

Om de buurt en bedrijven in de zone te informeren over de plannen met de zone Terbekehof  en om de terinzagelegging van de kennisgevingsnota aan te kondigen, heeft de stad een brochure bedeeld. Daarin staat alle informatie over de plannen met de buurt en de verschillende stappen die hiervoor al genomen waren en nog genomen zouden worden. 

Panelen infomarkt Terbekehof

Tijdens de infomarkt Terbekehof in Wilrijk presenteerde de stad en het district Wilrijk de plannen met de zone aan de hand van panelen. Bekijk ze hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer