Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)

De stadsbrede drager voor het Antwerpen van Morgen 

De stad bouwt aan het Antwerpen van morgen. En dat gebeurt niet zomaar, maar aan de hand van een overkoepelende visie voor de hele stad: het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Sinds 2016 werkt de stad aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat.

Waarom dit project? 

Antwerpen als één grote, strategisch ingevulde ruimte 

De stad wil al haar inwoners een aangename stad bieden om te wonen, werken en vertoeven. De laatste jaren kennen we een positieve bevolkingsgroei. Aangezien de open ruimte schaars is geworden, is er nood aan meer renovatie en ook meer ruimte voor groen en water is een must. Verder zou het ganse gebied rond de Ring, die vandaag vaak een barrière vormt tussen kernstad en districten,  in de toekomst grote veranderingen kunnen ondergaan. 

Na 10 jaar beantwoordt het huidige strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, getiteld ‘Antwerpen ontwerpen’, niet langer aan alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Daarom werkt de stad sinds 2016 volop aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen. In het voorjaar van 2018 keurt de stad de inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen' goed. 

Wat gebeurt er?

In debat met de stad: Vernieuwingstraject met stadsdebatten en stadslabo's

De stad organiseerde tal van stadsdebatten  om de nieuwe ruimtelijke visie voor Antwerpen te onderbouwen. Meer dan 700 mensen uit verschillende invalshoeken werden betrokken tijdens stadsdebatten over erg uiteenlopende onderwerpen zoals betaalbaar wonen, circulariteit, levendige wijken, groen in de stad, … Daarnaast werden ook verschillende studies en onderzoeken opgezet: de stadslabo’s. 

Zowel de stadsdebatten als de stadslabo’s leverden inzichten op voor de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’. Deze inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. De drie grote pijlers zijn: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap. De nota synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

Ontdek de inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen'

Download de nota hier.

Meer info

Meer informatie over het structuurplan en de vernieuwing ervan vindt u op www.antwerpen.be.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer