Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)
Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’

De inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college in mei 2018, omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

De nota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Download hier de digitale versie, zowel van de samenvattende brochure als van de uitgebreide versie. De brochure kan u zowel in het Nederlands als in het Engels downloaden.

thumb_©frederikbeyens_slotdebat_zuiderpershuis-119.jpg Frederik Beyens

Beleidsnota stadsbouwmeester 2016-2020

Op 24 november 2017 stelde Christian Rapp zijn beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' voor. Hierin legt hij zijn prioriteiten voor het ruimtelijk beleid van de stad vast.

thumb_cover_beleidsnota.jpg

Antwerpen Stad van Morgen. De vernieuwing van de stadsvernieuwing.

Antwerpen bouwt aan de stad van morgen en schreef dat neer in een boek over stadsvernieuwing. De publicatie is te koop in een aantal stedelijke verkooppunten, zowel in het Nederlands, als in het Engels. Hieronder vindt u de gratis webversie van beide versies.

Wie liever een eigen exemplaar heeft, kan het boek kopen voor €19 in een van deze vier stedelijke verkooppunten: 

​ Contacteer het verkooppunt om zeker te zijn van de voorraad. 

Antwerpen ontwerpen: stadsontwikkeling in Antwerpen

De stad ontwikkelde haar strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen in 2006. Het werd vertaald in een boek: 'Antwerpen ontwerpen: stadsontwikkeling in Antwerpen'. Deze publicatie werd uitgebracht in april 2012. Deze publicatie werd ook uitgebracht in het Engels: Urban development in Antwerp: Designing Antwerp'. Beide boeken zijn hieronder gratis te donwloaden, of te koop in de stadswinkel, het EcoHuis en de MAS-shop. Prijs: 7,5 euro.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer