Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)

Slotdebat: op weg naar de stad van morgen

Dit moment is afgelopen.
Frederik Beyens
Sfeerbeeld van het slotdebat 'Op weg naar de stad van morgen'.

Waarom dit slotdebat?

De stad voert een vernieuwingstraject voor de vernieuwing van het strategisch ruimtelijk structuurplan dat in 2006 werd opgesteld en tot op vandaag van kracht is. Dit slotdebat was een mijlpaal in het vernieuwingstraject, waar de verzamelde inzichten werden voorgesteld in de vorm van de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’.

Om input te verzamelen, organiseerde de stad de voorbije jaren debatten om mensen uit verschillende invalshoeken te betrekken. Samen met diverse kennisinstellingen en experten organiseerden we onderzoek over verschillende stedelijke uitdagingen. De nodige input werd samengevat in de inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college en voorgesteld aan het grote publiek tijdens het slotdebat op 5 juni 2018.

Waarom een inspiratienota?

De inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

Dit document is bovendien een vervolg op de beleidsnota van de stadsbouwmeester Christian Rapp en geeft inspiratie om te werken aan een nieuw strategisch ruimteplan voor de stad volgens drie overkoepelende thema's: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Download hieronder de digitale versie van deze inspiratienota.

Frederik Beyens
inspiratienota 'Ruimte geven aan de stad van morgen'

Dagprogramma

De deelnemers kregen de informatie uit de inspiratienota aangeboden in de vorm van presentaties door zowel interne als externe sprekers, die elk inzoomden op één van de drie overkoepelende thema's. Dit alles werd aan elkaar gepraat door presentatrice Bieke Ilegems, die het publiek tussendoor ook zelf liet nadenken door hen te laten deelnemen aan een grote vragenronde via Mentimeter.

Het volledige dagprogramma zag er als volgt uit:

4 juni
Tijdstip Inhoud
07.30 uur - 08.00 uur onthaal genodigden
08.00 uur - 08.15 uur introductie Bieke Ilegems (dagmoderator)
08.15 uur - 08.30 uur opening Bart De Wever (burgemeester stad Antwerpen)
08.30 uur - 08.45 uur toelichting inspiratienota door Katlijn Van der Veken (directeur Ruimte, stad Antwerpen)
08.45 uur - 09.30 uur presentatie deel 1: Levendige woonstad door Ilse Peleman (AG Vespa) en Ninke Happel (Rotterdams Woongenootschap en architectenbureau HappelCornelisseVerhoeven)
09.30 uur - 10.00 uur pauze
10.00 uur - 10.45 uur presentatie deel 2: Slimme netwerkstad door Jan Verhaert (directeur Mobiliteit, stad Antwerpen) en Nik Baerten (Pantopicon)
10.45 uur - 11.30 uur presentatie deel 3: Veerkrachtig landschap door Filip Lenders (directeur Energie en milieu Antwerpen, stad Antwerpen) en Florian Boer (De Urbanisten).
11.30 uur - 12.30 uur lunch
12.30 uur - 13.00 uur Antwerps bouwmeester Christian Rapp over zijn beleidsvisie
13.00 uur - 14.00 uur overkoepelend debat over de 3 thema’s van de inspiratienota – gemodereerd door Bieke Ilegems en met als pannelleden Ninke Happel, Nik Baerten, Florian Boer, stadsbouwmeester Christian Rapp en intendant voor de overkapping van de Ring Alexander D’Hooghe
14.00 uur - 15.00 uur netwerkreceptie

 

Hieronder vindt u sfeerfoto's van het slotdebat.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer