Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)

Stadsdebat Are you working on your fringe. Europese inspiratie voor de transformatie van de 20ste eeuwse gordel.

Dit moment is afgelopen.

Waarover ging het stadsdebat?

Steden zitten in de lift. Binnen de Antwerpse ring werd de afgelopen decennia ingezet op stadsvernieuwing. Het gebied buiten de ring is ook toe aan renovatie. De plek waar het beste van twee werelden samenkomt: vlakbij het stadscentrum én in de nabijheid van grote groene gebieden.

De afdeling Ruimte (Stadsontwikkeling) onderzoekt sinds 2013 de 20ste-eeuwse gordel onder de naam van LaboXX. Dit gebied, net buiten de ring, vraagt namelijk om een hele nieuwe manier van stadsontwikkeling dan de binnenstad, met nieuwe processen, andere instrumenten en gewijzigde beheersvormen.  Antwerpen staat niet alleen voor deze uitdaging. Via het Europese netwerk URBACT sub>urban. Reinventing the fringe werd gedurende 2,5 jaar met 8 Europese steden kennis uitgewisseld en werden nieuwe modellen onderzocht om deze plekken aantrekkelijk te maken om er te wonen, te werken en te recreëren.  Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid en een beleidsvisie ligt klaar. Ontdek deze in het verslag hieronder.

Sfeerbeelden

Programma

12u30: Onthaal met lunch
13u30: Welkom
13u40: Weet u wat meer dan 3.000 Antwerpenaars denken over wonen in de stadsrand?  
14u10: Hoe ziet de Vlaams bouwmeester onze leefomgeving evolueren? - “Plannen voor plaats” – een documentaire van Nic Balthazar
15u00: Pauze
15u15: Are you working on your fringe? 
Strategieën aan de hand van 5 inspirerende voorbeelden voor de transformatie van de 20ste-eeuwse gordel in Antwerpen

  • Kunnen we de beschikbare ruimte beter benutten? - Robert Kaerts, projectleider Zaalzoeker 
  • Werkt ruimtelijke planning werkelijk wijkgericht? - Veva Roesems, projectregisseur Lageweg en Hannes Van den Bergh, Wijkwerking op maat Kiel
  • Levert een samenwerking met de randgemeenten een nieuw ruimtelijk model op met winsten voor iedereen? - Mieke Belmans, coördinator stadsregio
  • Kan collectief renoveren een meerwaarde creëren voor individuele eigenaars? - Lina Nurali en Britt Berghs, projectleiders begeleiding collectieve renovatie |Ecohuis 
  • Van labo naar beleid: Welke instrumenten en modellen zetten we in voor de stadsvernieuwing buiten de Ring? - Tom Leenders, projectleider 20ste-eeuwse gordel

16u35: Plenaire discussie 
16u55: Manifest voor de stadsrand
17u00: Netwerkmoment met hapje en drankje 
 

Voor wie

Iedereen met een interesse in stadsontwikkeling van de 20ste eeuwse gordel. (Gebied tussen de Ring en de buurtgemeenten):  stedenbouwkundige, professoren, studenten, andere steden, ...

 

Met de steun van

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer