Structuurplan in ontwikkeling

Team West (OMGEVING en De Urbanisten)

Zetelen in de GECORO? Stel uw kandidatuur

Dit moment is afgelopen.

Stel uw kandidatuur als GECORO-lid

De stad is op zoek naar deskundigen om deze legislatuur maandelijks te zetelen in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of kortweg 'GECORO'. De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. Ze komt maandelijks één avond samen om adviezen uit te brengen.

Als GECORO-lid weet u wat er leeft in de stad en kan u een onderbouwde bijdrage leveren door ervaring, interesses of beroep. De adviesraad telt 17 leden waarvan 10 deskundigen en hun plaatsvervangers. Ze bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en anderzijds uit deskundigen.

We zijn op zoek naar deskundigen in volgende vakdomeinen:

 • ruimtelijke planning en stedenbouw
 • juridische aspecten ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • architectuur
 • publieke ruimte en landschapsarchitectuur
 • mobiliteit
 • infrastructuurprojecten
 • erfgoed
 • vastgoed en projectontwikkeling
 • transporteconomie
 • stadsgeografie en – sociologie
 • milieukwaliteit
 • klimaatadaptatie
 • klimaatmitigatie
 • energietransitie

Bent u deskundige op één van deze domeinen en zet u zich graag in voor het maatschappelijk belang? Stel u dan kandidaat voor de GECORO. U kan uw kandidatuur indienen tot en met 31 december 2019 door een motivatiebrief en CV te sturen naar gecoro@antwerpen.be.

De geselecteerde kandidaten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Meer info

Meer informatie over de GECORO vindt u op antwerpen.be.

Met vragen kan u tot en met 24 december ook terecht op gecoro@antwerpen.be.

Gecoro-leden in gesprek tijdens een GECORO-bijeenkomst. stad Antwerpen
GECORO-leden in gesprek tijdens een bijeenkomst.

 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer