Stopkesfabriek

april 2019
Definitieve vaststelling RUP Stopkesfabriek

De definitieve vaststelling van het RUP Stopkesfabriek wordt voorzien op vrijdag 12 april 2019.

17 december 2018 - 14 februari 2019
Openbaar onderzoek

Van 17 december 2018 tot en met 14 februari 2019 liep het openbaar onderzoek over het RUP Stopkesfabriek. Binnen deze periode was iedereen in de gelegenheid om de documenten in te kijken en eventueel een bezwaarschrift in te dienen tegen de voorliggende plannen.

november 2018
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

De voorlopige vaststelling voor het ontwerp van het RUP.

Januari 2017
Besluit dienst MER

De dienst MER besluit dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

juni 2016
Goedkeuring voorontwerp RUP

Het voorontwerp van het RUP werd goedgekeurd. 

5 juni 2015
Opmaak proces- en richtnota

RUP werd een proces- en richtnota opgemaakt. Deze werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 5 juni 2015.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer