Stopkesfabriek

Van oude stopkesfabriek naar ruimte voor de buurt 

De stad Antwerpen wil in de toekomst een duurzaam evenwicht mogelijk maken tussen wonen, werken, recreatie en groen in de omgeving van de voormalige 'Crown Cork' Stopkesfabriek.

Het gebied van de Stopkesfabriek ligt tussen Bisschoppenhoflaan, Merksemsesteenweg, Van Cortbeemdelei en Torremansstraat in het disctrict Deurne. 

Waarom dit project?

De voormalige Stopkesfabriek maakt deel uit van de buurt Kronenburg in Deurne Noord. Het gebied waarin de fabriek ligt is vandaag bestemd als ‘industriegebied’. De stad wil hier echter ook wonen, recreatie en groen mogelijk maken om de buurt op te waarderen. 

Belangrijk hierbij is dat toekomstige ontwikkelingen inspelen op de maatschappelijke tekorten en noden uit de buurt, zoals ruimte voor basisonderwijs en laagdrempelige sport- en ontspanningsmogelijkheden. Een school en groene, open ruimtes kunnen een grote rol spelen in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

 

thumb_2018-12-06 13_16_33-hal_historischefoto.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.png SWECO
Voormalige Crown Cork Company bedrijfssite.

 

Wat gebeurt er?

Om dit gezond evenwicht tussen wonen, werken, recreatie en groen in de buurt mogelijk te maken, moet de bestemming voor dit gebied eerst aangepast en vastgelegd worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan of een RUP. Dat is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden en welke activiteiten er inj dat gebied mogen plaatsvinden. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De stad voerde eerder al een omgevingsonderzoek en een ontwerpend onderzoek uit en stelde een bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel op. Met al deze informatie wordt rekening gehouden bij de uitwerking van een juridisch document. 

Concreet wordt het gebied binnen het RUP onderverdeeld in een zone waar gebouwd mag worden en een zone die vrij moet blijven voor groen en publiek domein. Voor de zone waar gebouwd mag worden, geeft het RUP gedetailleerde richtlijnen over wat er waar mogelijk is.

 

thumb_2018-12-06 13_17_11-.png SWECO
Simulatiebeeld ontwikkelingen Stopkesfabriek.

Wie werkt eraan mee? 

Dit RUP wordt uitgewerkt door de Stad Antwerpen in samenspraak met het district Deurne.

Meer informatie

Meer juridische en technische informatie over RUP Stopkesfabriek vindt u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer