Stadsregionale samenwerking

eind 2018
Nota stadsregionale samenwerking: slim verdichten

De ambitie is om tegen eind 2018 een gemeenschappelijke strategie ontwikkeld te hebben rond 'slim verdichten'. Die strategie wordt allereerst uitgewerkt in een nota, met de bedoeling om nadien ook in de praktijk toe te passen om slimme woonontwikkelingen te realiseren in de stadsregio.

najaar 2018
Stadsregionale samenwerking 'slim verdichten' is afgerond. Lees de conclusies hier.

In het najaar van 2018 werd de samenwerking geëvalueerd en de conclusies neergeschreven. De toekomstvisie voor de stadsregio resulteerde in de kansenkaart, het eindproduct van het project. Deze deelt het woongebied in de stadsregio op in vier zones aan de hand vantwee parameters: nabijheid collectief vervoer en nabijheid basisvoorzieningen. Sommige zones scoren positief op deze parameters en zijn (onder voorwaarden) geschikt voor de opvang van bijkomende woningen binnen de bestaande ruimte. In andere zones is het niet aangewezen om te verdichten, en worden zelfs eventueel onbebouwde gebieden terug aan de open ruimte gegeven. 

1 juni 2017
stadsdebat ‘Samen sterk in de stadsregio'

Met dit stadsdebat wil de stadsregionale samenwerking de blik verder verruimen en ook andere thema’s detecteren waarvoor een gemeenschappelijke aanpak nodig is.

Lees meer
Eind 2015
opstart stadsregionale samenwerking

Eind 2015 wordt het strategisch project stadsregionale samenwerking opgestart. Op dit moment wordt een startnota opemaakt en goedgekeurd. Sindsdien wordt op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd, zowel ambtelijk als politiek.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer