Stadsregionale samenwerking

De bevolkingsgroei het hoofd bieden

De stad denkt samen met dertien steden en gemeenten in de zuidrand rond Antwerpen na over de uitdagingen die de toekomstige bevolkingsgroei met zich zal meebrengen. Onder de noemer ‘stadsregionale samenwerking’ willen ze een strategische oplossing bieden voor stedenbouwkundige uitdagingen. 

Het project werd afgerond in het najaar van 2018. De conclusies kan u hier lezen

Waarom dit project?

Vlaanderen staat voor de opgave om zich te voorzien op een voorspelde bevolkingstoename van 330.000 gezinnen tegen 2030. De as Antwerpen-Brussel is een prioritair gebied om deze bevolkingstoename op te vangen. De maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen die gepaard gaan met deze bevolkingsgroei, stoppen niet aan de bestuurlijke of administratieve grenzen van een stad. Tussen Antwerpen en haar omgeving bestaat een dynamische en intense wisselwerking.

Slim verdichten

De bevolkingsgroei betekent een behoefte aan bijkomende woningen, maar ook aan bijkomende werkplekken en voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang, toegankelijke groene ruimten, dienstencentra, zorgvoorzieningen,,.. De open ruimte in de stadsregio kan  niet verder ingenomen worden en ook het bestaande patrimonium is aan vernieuwing toe. Door een gezamenlijke strategie te ontwikkelen met de stadsregio, kunnen woonprojecten om ‘slim te verdichten’ gerealiseerd worden. 

Wat gebeurt er?

Antwerpen en 13 steden en gemeenten in de zuidrand dienden een subsidieaanvraag in kader van de strategisch projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om deze samenwerking te bekostigen. Een projectcoördinator richt zich in hoofdzaak op het bevorderen van een gestructureerde samenwerking tussen de partners, door de organisatie van een overlegplatform. In groep worden mogelijke ruimtelijke oplossingen voor de bevolkingstoename in de regio besproken.

Wie werkt eraan mee?

De samenwerking ging van start in het najaar van 2015. De veertien steden en gemeenten van de stadsregionale samenwerking zijn: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wommelgem en Wijnegem.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer