Stadsregionale samenwerking

Stadsregionale samenwerking 'slim verdichten' is afgerond. Lees de conclusies hier.

In het najaar van 2018 werd de samenwerking geëvalueerd en de conclusies neergeschreven. De toekomstvisie voor de stadsregio resulteerde in de kansenkaart, het eindproduct van het project. Deze deelt het woongebied in de stadsregio op in vier zones aan de hand vantwee parameters: nabijheid collectief vervoer en nabijheid basisvoorzieningen. Sommige zones scoren positief op deze parameters en zijn (onder voorwaarden) geschikt voor de opvang van bijkomende woningen binnen de bestaande ruimte. In andere zones is het niet aangewezen om te verdichten, en worden zelfs eventueel onbebouwde gebieden terug aan de open ruimte gegeven. 

verslag stadsdebat 'Samen sterk in de stadsregio'

verslag van het stadsdebat op donderdag 1 juni 2017 in het aterlier van Lieshout in Middelheimpark Antwerpen.

startnota stadsregionale samenwerking

In 2015 keurt de stad de startnota van het strategisch project 'stadsregionale samenwerking' goed.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer