Herwaardering Stadspark Antwerpen

Lucid - herfst 2019
17 maart 2020
Plaatsen verlichtingsarmaturen Stadspark tijdelijk uitgesteld door coronamaatregelen

In februari werd de nieuwe bekabeling in een specifieke zone voor de verlichting in het Stadspark aangebracht. In april 2020 zouden ook de nieuwe armaturen geplaatst worden voor een betere lichtkwaliteit. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden deze werken nu uitgesteld tot mei 2020. Deze datum is onder voorbehoud van verdere richtlijnen. 

17 maart 2020
Werken aan Keiligbrug on hold

De volgende fase bestaat uit het aanbrengen van een krimpfolie omheen de geplaatste stellingen. Gezien de evolutie van de maatregelen tegen het coronavirus staat deze fase on hold. Zodra de situatie het opnieuw toelaat worden de werken verdergezet.

maart 2020
Einde bemaling Van Eycklei

De retourbemaling van de nabije bouwwerf werd beëindigd. Hierdoor zullen de grijze containers in maart verwijderd worden en stopt deze watertoevoer naar de vijver. Er zijn momenteel geen andere werven in de omgeving met retourbemaling naar de vijver. De stadsdiensten volgen de waterstand van de vijver op de voet. Er wordt verder onderzocht hoe het waterpeil zowel op korte termijn, als op langere termijn (bemaling Den Bell) constant kan blijven.  
 

 

 

17 februari tot najaar 2020
Restauratie Keiligbrug

De Keiligbrug wordt van midden februari tot en met het najaar 2020 gerestaureerd. 

10 februari - 6 maart 2020
Parkeerplaatsen Van Eycklei worden onthard

In de Van Eycklei worden parkeerstroken onthard. Langs de parkkant verwijdert de aannemer de bestaande klinkerstrook en vervangt deze door waterdoorlatende betonstraatstenen. Dit is de tweede fase van het proefproject voor waterdoorlatende parkeerstroken rond het Stadspark. In november 2019 werden grasdals in een strook in de Quinten Matsijslei aangelegd. In mei 2020 volgt de derde fase in de Quinten Matsijslei met kasseien met waterdoorlatende voeg. De resultaten en de kwaliteit van de waterinfiltratie worden gemonitord door de stadsdiensten.

januari - april 2020
Verlichting brandt terug in het Stadspark

De verlichting ter hoogte van het skatepark en Capital brandt terug. De ondergrondse kabels werden vervangen. 

In april volgt een tweede fase waarbij de lantaarnpalen worden vervangen. Ze zorgen dan voo reen betere lichtkwaliteit. 

De verlichting in de zone van de Keiligbrug wordt niet aangepakt, aangezien ze in de werfzone van de restauratie
valt. Het herwaarderingsplan pakt de volledige verlichting van het park aan, met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. De vernieuwde palen zullen dan elders in de stad gezet worden. 

4 februari 2020
Dialoogavond over het Stadspark

Via de Burgerbegroting van het district Antwerpen diende het Buurtcomité Stadspark een project in om een constructieve dialoog tussen buurtbewoners, experten en bestuur te voeren. Onder de titel ‘Vijf voor twaalf voor het Stadspark’ organiseert dit comité op 4 februari 2020 een dialoogavond waarop het district en de stad uw vragen beantwoorden.

Lees meer
4 februari 2020
Dialoogavond Stadspark 4 februari 2020

Op 4 februari 2020 vond de eerste Dialoogavond Stadspark plaats. U kan het verslag en de infoborden die door het district en de stad werden getoond hieronder downloaden. 

24 januari 2020
De opstart van het Herwaarderingsplan

De acties uit het Landschaps- en Erfgoedbeheerplan worden stelselmatig uitgevoerd. Het Erfgoedbeheerplan definieerde enkele ontwerpopgaven waar nog verder geconcretiseerd moet worden, zoals het plein aan het monument van de gesneuvelden, de inkomzone Rubenslei en Louiza-Marialei, de parkrand aan de Van Eycklei, de stijlkeuze van de verlichtingspalen en de plaats ervan, enzovoort. 

Dit wordt opgemaakt in een herwaarderingsplan waarvoor in het voorjaar een ontwerpteam gezocht wordt. 

2016-2019
Vijver van het Stadspark

Waar de vijver ca. 15 jaar geleden nog overstroomde, staat deze de afgelopen jaren door de droge zomers, de infrastructuurwerken en andere redenen soms droog. District en stad werken verder aan duurzame en structurele oplossingen om terug water in de vijver te krijgen. 

Sinds 2019 worden er acties genomen om via retourbemalingen, water van de omliggende werven terug richting de ondergrond te pompen. Zo stijgt het grondwater in de buurt van het Stadspark en de vijver terug.

november 2019
Ontharding Quinten Matsijslei

In november 2019 werden grasdals in een strook in de Quinten Matsijslei aangelegd. Dit laat een betere waterinfiltratie naar de ondergrond toe. Het is de eerste fase van een onthardingsexperiment rond het Stadspark. 

2019
Opening Capital

In het park opende de nieuwe Capital. Het is een horecazaak met een ondergrondse feestzaal en een ruim terras met zicht op de speeltuin. Ook de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst zijn aanwezig in het nieuwe paviljoen.

Januari 2019
Stadspark valt onder bevoegdheid district Antwerpen

Begin 2019 wordt het Stadspark voor o.a. de groenvoorzieningen een districtsbevoegdheid. 

2018
Stadspark krijgt Erfgoedbeheerplan

Het Erfgoedbeheerplan spreekt zich verder uit over alle erfgoedelementen van het Stadspark. Het verfijnt en concretiseert de uit te voeren acties die in het Stadspark moeten gebeuren. 

01 mei 2014
Stadspark krijgt Landschapsbeheerplan

In navolging van de bescherming volgt er een Landschapsbeheerplan waarin de acties voor het groenbeheer geconcretiseerd worden. 

2010
Stadspark wordt Beschermd landschap

Het Stadspark wordt van gevel tot gevel (dus tot aan de appartementsgebouwen) beschermd als monument. 

Begin 21ste eeuw
Nieuwe uitdagingen

Aan het begin van de 21ste eeuw is het imago van het Stadspark sterk achteruit gegaan. Sinds de inspraakmomenten van 2008 wordt hieraan gewerkt: vernieuwing van de speeltuin, bescherming van het park als monument (2010), aanpakken van het zwerfvuil, etc.

1935-1990
Verstedelijking neemt toe

Aan het originele ontwerp worden er nieuwe bouwwerken toegevoegd en soms ook weer verwijderd, zoals de muziekkiosk, het hoveniershuisje, gedenktekens en standbeelden en tijdens WO II de bunkers.

Na WO II verandert de stad in sneltempo. Door de bouw van de Ring wordt de Herentalse vaart afgekoppeld van de binnenstad en verdwijnt ook de belangrijkste voedingsbron van de vijver. Ook de parkrand verdwijnt door het toennemende verkeer.

1867
Ontstaan Stadspark

In 1867 ontwierp de Duitse landschapsarchitect Keilig het Stadspark in Engelse landschapsstijl. Van bij het begin moest het een oase van rust en ontspanning zijn. 

19de eeuw
Herentalse lunet - militair verdedigingswerk

Het Stadspark ligt ter hoogte van de Herentalse lunet, een onderdeel van de Spaanse omwalling of stadsmuur. De huidige vorm van het Stadspark is er duidelijk in te herkennen. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer