Herwaardering Stadspark Antwerpen

Lucid - herfst 2019
17 februari tot najaar 2020
Restauratie Keiligbrug

De Keiligbrug wordt van midden februari tot en met het najaar 2020 gerestaureerd. 

4 februari 2020
Kom naar de dialoogavond over het Stadspark

Via de Burgerbegroting van het district Antwerpen diende het Buurtcomité Stadspark een project in om een constructieve dialoog tussen buurtbewoners, experten en bestuur te voeren. Onder de titel ‘Vijf voor twaalf voor het Stadspark’ organiseert dit comité op 4 februari 2020 een dialoogavond waarop het district en de stad uw vragen beantwoorden.

Lees meer
januari - april 2020
Verlichting wordt hersteld

Aan de kasseiweg en het skatepark (rode zone op het plan) brandt het licht al een tijdje niet meer. Dit wordt hersteld in twee fasen:

Fase 1: begin februari vernieuwt de aannemer de ondergrondse kabel. Het pad wordt hiervoor plaatselijk
opengebroken, waardoor het niet toegankelijk zal zijn. Met dit herstel brandt de bestaande verlichting opnieuw
in februari.

Fase 2: in april plaatst de aannemer nieuwe lantaarnpalen die de oude vervangen en voor een betere lichtkwaliteit zorgen. De hinder tijdens deze werkzaamheden is zo beperkt mogelijk. 

De verlichting in de zone van de Keiligbrug wordt niet aangepakt, aangezien ze in de werfzone van de restauratie
valt. Het herwaarderingsplan pakt de volledige verlichting van het park aan, met oog voor duurzaamheid en kwaliteit.

24 januari 2020
De opstart van het Herwaarderingsplan

De acties uit het Landschaps- en Erfgoedbeheerplan worden stelselmatig uitgevoerd. Het Erfgoedbeheerplan definieerde enkele ontwerpopgaven waar nog verder geconcretiseerd moet worden, zoals het plein aan het monument van de gesneuvelden, de inkomzone Rubenslei en Louiza-Marialei, de parkrand aan de Van Eycklei, de stijlkeuze van de verlichtingspalen en de plaats ervan, enzovoort. 

Dit wordt opgemaakt in een herwaarderingsplan waarvoor in het voorjaar een ontwerpteam gezocht wordt. 

2016-2019
Vijver van het Stadspark

Waar de vijver ca. 15 jaar geleden nog overstroomde, staat deze de afgelopen jaren door de droge zomers, de infrastructuurwerken en andere redenen soms droog. District en stad werken verder aan duurzame en structurele oplossingen om terug water in de vijver te krijgen. 

Sinds 2019 worden er acties genomen om via retourbemalingen, water van de omliggende werven terug richting de ondergrond te pompen. Zo stijgt het grondwater in de buurt van het Stadspark en de vijver terug.

2019
Opening Capital

In het park opende de nieuwe Capital. Het is een horecazaak met een ondergrondse feestzaal en een ruim terras met zicht op de speeltuin. Ook de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst zijn aanwezig in het nieuwe paviljoen.

Januari 2019
Stadspark valt onder bevoegdheid district Antwerpen

Begin 2019 wordt het Stadspark voor o.a. de groenvoorzieningen een districtsbevoegdheid. 

2018
Stadspark krijgt Erfgoedbeheerplan

Het Erfgoedbeheerplan spreekt zich verder uit over alle erfgoedelementen van het Stadspark. Het verfijnt en concretiseert de uit te voeren acties die in het Stadspark moeten gebeuren. 

01 mei 2014
Stadspark krijgt Landschapsbeheerplan

In navolging van de bescherming volgt er een Landschapsbeheerplan waarin de acties voor het groenbeheer geconcretiseerd worden. 

2010
Stadspark wordt Beschermd landschap

Het Stadspark wordt van gevel tot gevel (dus tot aan de appartementsgebouwen) beschermd als monument. 

Begin 21ste eeuw
Nieuwe uitdagingen

Aan het begin van de 21ste eeuw is het imago van het Stadspark sterk achteruit gegaan. Sinds de inspraakmomenten van 2008 wordt hieraan gewerkt: vernieuwing van de speeltuin, bescherming van het park als monument (2010), aanpakken van het zwerfvuil, etc.

1935-1990
Verstedelijking neemt toe

Aan het originele ontwerp worden er nieuwe bouwwerken toegevoegd en soms ook weer verwijderd, zoals de muziekkiosk, het hoveniershuisje, gedenktekens en standbeelden en tijdens WO II de bunkers.

Na WO II verandert de stad in sneltempo. Door de bouw van de Ring wordt de Herentalse vaart afgekoppeld van de binnenstad en verdwijnt ook de belangrijkste voedingsbron van de vijver. Ook de parkrand verdwijnt door het toennemende verkeer.

1867
Ontstaan Stadspark

In 1867 ontwierp de Duitse landschapsarchitect Keilig het Stadspark in Engelse landschapsstijl. Van bij het begin moest het een oase van rust en ontspanning zijn. 

19de eeuw
Herentalse lunet - militair verdedigingswerk

Het Stadspark ligt ter hoogte van de Herentalse lunet, een onderdeel van de Spaanse omwalling of stadsmuur. De huidige vorm van het Stadspark is er duidelijk in te herkennen. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer