Herwaardering Stadspark Antwerpen

Lucid - herfst 2019

Oproep ontwerpteam Herwaarderingsplan Stadspark

De stad zoekt een ontwerpteam voor de opmaak en de gefaseerde uitvoering van een herwaarderingsplan Stadspark.

Het Stadspark is een uniek gebied in het hart van de stad Antwerpen. Het park is een groene long en vervult zowel op wijk- als stadsniveau een belangrijke rol. Omwille van de grote historische en botanische waarde is het Stadspark als monument beschermd in 2010. Het 151 jaar oude park is ontworpen in de romantische landschapsstijl, waarbij de oorspronkelijke ontwerpprincipes van Eduard Keilig, zoals de keuze van de beplanting en de bomen, de vorm van de vijver en de doorkijkjes, nog steeds herkenbaar en redelijk goed bewaard zijn. De omgeving is echter niet meer te vergelijken met 1869. Het park lag toen aan de rand van de stad, terwijl het er nu middenin ligt. De verdere verstedelijking en de toenemende mobiliteit rond het park hebben uiteraard hun invloed op de huidige beleving van het park.

Opdracht

Het districts- en stadsbestuur zijn op zoek naar een ontwerpteam dat een herwaarderingsplan voor het Stadspark kan opmaken. Doel is om het Stadspark terug te brengen naar zijn waardevolle, oorspronkelijke landschapsstijl én in te spelen op de hedendaagse, maatschappelijke noden. De ontwerpers zullen rekening moeten houden met uitdagingen op vlak van erfgoed, ecologie, hydrologie en recreatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de stadsvijver.

Het plan zal voortbouwen op het erfgoedbeheerplan dat in 2018 is opgesteld. Het beschrijft een duidelijke visie en vertaalt die in concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen. Daarnaast werden er ook aanbevelingen gedaan voor verdere ontwerpopgaven voor een aantal beeldbepalende plekken in en rond het park. Deze ontwerpopgaven zullen op een geïntegreerde wijze aangepakt moeten worden in het herwaarderingsplan.

Stel u kandidaat tot 12 maart 2020

Stel u kandidaat

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer