Stadspark

Stadspark klaar voor komende 20 jaar

Het Stadspark is even divers als Antwerpen zelf. Skatende jongeren komen er even graag als ouderen. Meisjes in bikini liggen er te zonnen naast gesluierde vrouwen. Daarnaast is het Stadspark ook een beschermd monument. Om het park in ere te herstellen en te bewaren, stelde de stad een landschapsbeheerplan op. Dit plan geeft weer hoe het park er binnen twintig jaar moet uitzien. De werken zullen enkele jaren duren en verlopen in fases met tussentijdse rustpauzes.

Waarom dit project?

Door het waardevol historisch park goed te bewaren en te onderhouden kunnen toekomstige generaties er ook van genieten. Er zijn bepaalde ingrepen nodig die rekening houden met het historische karakter van het park en de noden van de parkbezoekers. 

Wat gebeurt er?

 • Aanleg van een nieuw pad:
  Tijdens de eerste fase van de werken wordt een nieuw pad aangelegd. De vormgeving van het pad sluit aan bij de stijl van het park. 

 • Dunning van bomen:
  De stad bracht de historische, veilige en levensvatbare bomen in het Stadspark in kaart. Om de kracht en de schoonheid van deze bomen in de toekomst te behouden, hebben ze voldoende ruimte nodig. Om die reden worden enkele andere bomen weggehaald. Hierdoor krijgen de 'toekomstbomen' meer licht en voedingsstoffen. Dit versterkt niet alleen het historische karakter van het park, maar zorgt ook voor de duurzame instandhouding van de bomen. 
  Daarnaast worden ook de zieke of instabiele bomen vervangen door nieuwe, gezonde exemplaren uit veiligheidsoverwegingen. De stad kiest hiervoor bomen die ook in het oorspronkelijke ontwerp voorkwamen. 
  Na de dunning bepaalt de stad samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Overheid hoeveel nieuwe bomen er komen.
   
 • Vernieuwen van de onderbeplanting:
  Op diverse plaatsen in het Stadspark vernieuwt de stad ook de onderbeplanting. Dit zijn laag blijvende planten die onder hogere planten of bloemen groeien.​ Bij de soortkeuze van de onderbeplanting wordt rekening gehouden met het oorspronkelijke ontwerp van het Stadspark en de ecologische waarde van de planten.
   
 • Bouw horecazaak ‘Capital’:
  Op de locatie van het in 2010 verwoeste Café Capital komt een nieuwe horecazaak met een ondergrondse feestzaal en een ruim terras met zicht op de speeltuin. Ook de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst zijn aanwezig in het nieuwe paviljoen.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer