Stadscamping

Patrick Henderyckx
najaar 2019
Opmaak voorontwerp RUP

Na de terinzagelegging volgt een scopingnota en daarna een voorontwerp RUP. In het voorontwerp wordt een grafisch plan gemaakt met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota. Ook voor dit voorontwerp wordt bij alle partners en betrokkenen advies gevraagd.

18 juli en 5 september 2019
Infomoment stadscamping

Vlak naast het mooie groen van park Middenvijver wordt ruimte gemaakt voor een moderne en kwalitatieve stadscamping. Om u daar zo goed mogelijk bij te betrekken, bent u welkom op een van de infomomenten op donderdag 18 juli of donderdag 5 september 2019.

Lees meer
19 juli tot en met 16 september 2019
Terinzagelegging proces- en startnota

De nota wordt afgestemd met alle partners en buurtbewoners. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen. De nota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Dit heet de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Stadscamping is dat van 19 juli tot en met 16 september 2019.

Rond die periode worden ook twee infomomenten georganiseerd, meer bepaald op 18 juli en 5 september. Meer informatie hierover volgt later.

juni 2019
Opmaak proces- en startnota RUP

De stad start met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stadscamping voor de besteming van een nieuwe stadscamping aan park Middenvijver. De eerste stap van zo'n plan is de 'proces- en startnota'. Die wordt goedgekeurd in juni 2019.

De startnota geeft de doelstellingen en de visie voor het gebied weer. Ook de mogelijke effecten op het milieu worden hierin onderzocht. De term ‘milieu’ gaat hier breed. Het gaat van effecten op mobiliteit, landschap tot de kwaliteit voor mens en natuur. De procesnota omschrijft het volledige planningsproces.

November 2016
Online enquête rond toekomst van Linkeroever

De mening van de Antwerpenaars over Linkeroever is heel belangrijk. Daarom doet de stad een enquête, waarop meer dan 1.300 Antwerpenaars hun mening gaven.

Lees meer
2014
Tweede inspraakmoment voor bewoners

Ook in 2014 organiseert de stad inspraak voor de buurt. Hier werd onder meer de inrichtingsvisie voorgelegd.

Lees meer
2014
Goedkeuring inrichtingsvisie Middenvijver

In 2014 wordt de inrichtingsvisie voor Middenvijver goedgekeurd. Bij het gemeenteraadsbesluit wordt een convenant gevoegd. Dat is een overeenkomst tussen de stad en de private partner of concessiehouder.

Inhoud van de inrichtingsvisie:

  • Middenvijver wordt een park met toegankelijke paden.
  • Er wordt een bufferzone aangelegd tegen verstoring van het natuurgebied.
  • Er wordt een stadscamping ingericht.
  • De inkomzones worden halfverhard en er wordt een zone aangelegd voor logistiek en opslag.

Inhoud van de convenant:

In de overeenkomst tussen de stad en de private partner zijn afspraken gemaakt over een recreatieve cluster binnen het gebied Middenvijver.

  • Het gebied mag maximum drie dagen per jaar als festivalweide gebruikt worden.
  • Er mogen maximum twee festivals georganiseerd worden die allebei om middernacht eindigen.
  • Een deel van het terrein mag twee weken voor het festival en één week na het festival afgesloten worden voor de voorbereidende werken. Enkel tijdens het festival wordt heel het terrein afgesloten.
  • Er mogen bijkomend nog maximum drie laagdynamische evenementen georganiseerd worden door de stad of een non-profitorganisatie (zoals de vliegerhappening).
  • Wanneer er geen festival of evenement (en opbouw en afbraak daarvan) plaatsvindt, zal de Middenvijver volledig toegankelijk zijn.
  • Er worden passende maatregelen genomen ter bescherming van het nabijgelegen natuurgebied.

Lees meer
2013
Eerste inspraakmoment voor bewoners

In 2013 organiseert de stad voor het eerst inspraak voor de buurt.

Lees meer
2013
Opstart inrichtingsvisie Middenvijver

De stad neemt de principiële beslissing om een inrichtingsvisie te ontwikkelen voor Middenvijver.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer