Stadscamping

Patrick Henderyckx

Modern kamperen in het groen

De stad wil de moderne kampeerder bedienen met een nieuwe kwalitatieve stadscamping op Linkeroever. Vlak naast het mooie groen van park Middenvijver wordt ruimte vrijgemaakt voor een moderne stadscamping. Hiervoor maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. 

Waarom dit project?

Kamperen op een steenworp van de Schelde

De stad Antwerpen wil op de site Middenvijver in Linkeroever een nieuwe stadscamping realiseren. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Momenteel heeft de stad twee kampeerterreinen, camping De Molen en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn beide verdwijnen. Met een nieuwe camping wil de stad beter tegemoet komen aan de noden van de moderne kampeerder.

Wat gebeurt er? 

Om dit mogelijk te maken, moet de plek waar de camping moet komen van bestemming veranderen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  

Juridische verankering

Een RUP is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst. Met de opmaak van het RUP Stadscamping wil de stad een ruimtelijk kader vastleggen dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort.

Dit project start met de opmaak van een proces- en startnota. De volgende stap is de terinzagelegging van deze nota, zodat iedereen de kans krijgt om deze te zien en er een reactie op te geven. Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen, zal de stad twee infomomenten organiseren. De ambitie is om tegen eind 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben. Op basis hiervan kan een vergunning worden verleend. Met dit ontwerp zal de stad een oproep lanceren om een professionele partij aan te trekken die een hoogkwalitatief verblijfsconcept kan uitwerken en aanbieden. 

Plangebied

Afbakening plangebied RUP stadscamping SWECO Belgium
Afbakening plangebied RUP stadscamping

 

De stadscamping krijgt haar locatie in de noordoostelijke hoek van Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 ha. Tot vandaag is dit gebied bestemd als woonuitbreidingsgebied, maar met het RUP wil de stad het herbestemmen als recreatiegebied met verblijfsmogelijkheden. De in- en uitgang zal in de Willem Gijsselsstraat gevestigd worden. De korfbalclub bljift zoals ze is. De Biodroom zal verhuizen naar een veld een beetje verderop, nog steeds vlakbij Middenvijver.

Met de inrichtingsvisie wil de stad park Middenvijver als bovenlokaal toegankelijk park bewaren en combineren met een stadscamping buiten de open vlakte van Middenvijver. De visie is tot op heden nog steeds om het woonuitbreidingsgebied als open ruimte te vrijwaren en een stadscamping te realiseren.

Wie werkt eraan mee?

De stad heeft voor dit project nauw contact met de voornaamste stakeholders die eigenaar zijn van gronden vlakbij, zoals De Vlaamse Waterweg en korfbalclub SIKOPI.

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer