Stadscamping

Patrick Henderyckx

Infomomenten stadscamping

Dit moment is afgelopen.

Vlak naast het mooie groen van park Middenvijver wordt ruimte gemaakt voor een moderne en kwalitatieve stadscamping. Om u daar zo goed mogelijk bij te betrekken, werd u uitgenodigd op de infomomenten op donderdag 18 juli en donderdag 5 september 2019.

Modern kamperen in het groen

De stad Antwerpen wil op de site Middenvijver in Linkeroever een nieuwe, moderne stadscamping realiseren. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Die camping zal haar locatie krijgen aan de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 ha.

Om dit mogelijk te maken, moet de plek waar de camping zal komen van bestemming veranderen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  Met de opmaak van het RUP Stadscamping wil de stad een ruimtelijk kader vastleggen dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort. 

Waarover gaat het? 

De juridische procedure van zo’n RUP start met de opmaak van een proces- en startnota, die u kan inzien en waar u op kan reageren. Om u zo goed mogelijk te informeren over de plannen voor de stadscamping, werd u uitgenodigd voor twee infomomenten. Zowel op donderdag 18 juli als op donderdag 5 september was u welkom op een doorlopend infomoment bij korfbalclubs Sikopi tussen 16.00 uur en 19.00 uur. U kreeg meer informatie van projectleiders en aan de hand van infopanelen. Bovendien werd alle feedback verzameld en samengebracht in een officieel verslag, dat mee wordt verwerkt bij de verdere opmaak van het RUP.

Terinzagelegging

De ‘terinzagelegging’ van de start- en procesnota is de periode van 60 dagen waarin u kan reageren op het startdocument van de juridische procedure. Deze periode liep van 19 juli tot en met 16 september 2019. Tijdens deze periode organiseerden we de twee infomomenten. Alle binnengekomen reacties tijdens de infomomenten, digitaal en per post worden mee verwerkt bij de verdere opmaak van het RUP.

Amsterdam heeft al een moderne stadscamping in het groen. De stad wil hier nu ook werk van maken.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer