Sociaal rechtvaardige energietransitie

De stad Antwerpen is partner in het Europese samenwerkingsverband SONNET, dat interdisciplinair onderzoek voert naar de mogelijkheden voor een sociaal rechtvaardige energietransitie.

Waarom dit project?

Antwerpen ambieert met haar Klimaatplan om koolstofvrij te zijn tegen 2050. Deze transitie brengt echter een kostprijs met zich mee. Aangezien 20 tot 30% van de Antwerpse huishoudens risico loopt op energie-armoede, dreigen deze achter te blijven in dit verhaal. Hernieuwbare energie is immers niet voor iedereen toegankelijk vandaag. Gezinnen met de kleinste inkomens hebben de hoogste energiefacturen en consumeren vaak grijze energie aan erg dure tarieven. Kansengroepen genieten doorgaans niet van subsidies omwille van bijvoorbeeld drempels voor investeren in hernieuwbare energie-installaties of voor het toetreden tot energieco√∂peratieven. De nood aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige energietransitie dringt zich dan ook op. 

Wat gebeurt er?

Het Europese samenwerkingsverband SONNET buigt zich daarom over de complexe onderzoeksvraag: "hoe en in welke mate kan sociale innovatie bijdragen aan een transitie naar meer duurzame en betaalbare energie?" Steden en onderzoeksinstellingen werken binnen dit project samen rond socio-technische, economische en socio-culturele thema's verbonden aan de energietransitie. Veldwerk en concrete acties in 5 steden staan centraal om sociale innovatie en de impact hiervan te onderzoeken.

thumb_SONNET_logo.png SONNET
SONNET

Meer info over het project SONNET vindt u hier.

In Antwerpen worden onder de koepel van het innovatieve experimteerlab Stadslab2050 binnenkort 5 concrete pilootprojecten uitgerold om te experimenteren met innovaties die een sociaal rechtvaardige energietransitie kunnen bespoedigen. Dit Stadslab2050-traject kreeg de naam GelijkStroom.

De pilootprojecten die binnenkort uitgerold worden:

  1. Verbinden sociaal wooninitiatief met energieco√∂peratie 
  2. Toegankelijk maken energiezuinige toestellen
  3. Collectieve energie-installatie op straatniveau
  4. Integratie EcoHuis verzekeren en valoriseren
  5. Verkenning toepasbaarheid innovatieve businessmodellen voor bereiken private huurmarkt

 

Wie werkt eraan mee?

Binnen het project SONNET werkt de stad Antwepen samen met de steden Bristol, Grenoble, Warschau, Bazel en Mannheim, met 6 onderzoeksinstellingen onder leiding van Fraunhofer Institute voor systeemonderzoek (DU) en met ICLEI voor kennisdeling. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van Europa, via het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie (projectnummer: 837498).

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer