Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Palmbout Urban Landscapes – De Smet Vermeulen architecten – Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
Vanaf augustus 2021
Realisatie fase 1 publieke ruimte

Vanaf augustus 2021 kan de realisatie van fase 1 van de publieke ruimte starten.

December 2020 - augustus 2021
Aanbesteding fase 1 publieke ruimte en omgevingsvergunning

Van december 2020 tot augustus 2021 vindt de aanbesteding van de aanleg van fase 1 van de publieke ruimte plaats en is de omgevingsvergunning in aanvraag.

Najaar 2019 - najaar 2020
Ontwerpfase publieke ruimte

Van het najaar van 2019 tot het najaar van 2020 wordt er gewerkt aan het ontwerp van de publieke ruimte.

Najaar 2019
Selectie ontwerpteam masterplan publieke ruimte

Het ontwerpteam voor het masterplan publieke ruimte wordt geselecteerd.

Juni 2019
Projectdefinitie masterplan publieke ruimte

De projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte wordt goedgekeurd en de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte start. Als alles vlot verloopt, wordt in het najaar van 2019 een ontwerpteam geselecteerd. Aandachtspunten in de projectdefinitie zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

De ontwerpwedstrijd omvat enerzijds een conceptueel ontwerp voor het volledige gebied. Anderzijds staat er ook een specifieke opdracht tot en met uitvoering voor fase 1 van de publieke ruimte in: de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein.

Begin 2019
Definitieve vaststelling RUP

Begin 2019 wordt het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok definitief vastgesteld.

4 september 2018
Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Op dinsdag 4 september 2018 kan u tussen 16 en 19 uur terecht bij Elegast voor een infomoment over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok. Dan beantwoordt een projectleider van AG VESPA uw vragen over het RUP.

Lees meer
30 juli 2018
Infomoment ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Op maandag 30 juli 2018 kan u tussen 16 tot 19 uur terecht bij Elegast voor een infomoment over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok. Dan beantwoordt een projectleider van AG VESPA uw vragen over het RUP.

Lees meer
Juli 2018
Nieuwsbrief RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

In deze nieuwsbrief leest u meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok. Dat is een volgende stap in de herontwikkeling van dit deel van de Damwijk en volgt op het definitieve masterplan. Een RUP is een juridisch plan dat vastlegt waar en hoe er gebouwd mag worden en welke soort functies in het gebied mogen plaatsvinden. 

Het openbaar onderzoek voor het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok loopt van 25 juli tot en met 22 september 2018. Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. U kan ook bezwaren of opmerkingen geven. U leest er meer over in deze nieuwsbrief en op de website van de stad Antwerpen.

25 juli - 22 september 2018
Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan

Het RUP is een volgende stap in de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Een RUP is een juridische vertaling van het definitieve masterplan. Het bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er bijvoorbeeld woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte of recreatie komen? Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst.

Het openbaar onderzoek voor het RUP loopt van 25 juli tot en met 22 september 2018. Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. U kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar leest u meer over op de website van de stad Antwerpen.

13 december 2017
Infomoment definitief masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Op woensdag 13 december vindt om 19.30 uur een infomoment plaats over het definitieve masterplan voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Je bent van harte welkom in Meatpack, Twee Netenstraat 55, 2060 Antwerpen. Let op: de locatie van het infomoment is gewijzigd en zal dus niet plaatsvinden in parochiezaal Sint-Lambertus, maar wel 125 meter verderop in de Twee Netenstraat 55. Aangepaste signalisatie wordt voorzien.

Lees meer
November 2017
Definitief masterplan

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed. Daarover lees je meer onder 'Over'.

September 2016
Voorontwerp masterplan

De stad keurt het voorontwerp masterplan goed. 

Januari 2016
Concept masterplan

De stad keurt het concept masterplan goed. Dat geeft de hoofdstructuur van het plan weer: de hoofdwegen, de parken en de pleinen. De grote lijnen liggen in essentie vast. De exacte positie, vorm en functie van de bebouwing wordt nog verder uitgewerkt.

12 juli 2015
Wedstrijdfiche Masterplan Slachthuissite

In juni 2015 wordt het winnend voor het Masterplan Slachthuissite bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

Juli 2015
Wedstrijdvoorstel

Via een wedstrijdprocedure hebben AG VESPA en private partner Land Invest Group een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok. Het gaat om Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit). Je kan meer info over het wedstrijdvoorstel bekijken. Dat is slechts een eerste schot voor de boeg en zal herwerkt worden tot een gedragen masterplan.

 

Lees meer
Februari 2015
Projectdefinitie

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Juli 2012
Stedelijke ambitienota

De stad keurt de stedelijke ambitienota Slachthuissite goed. Die nota formuleert de stedelijke ambitie voor de Slachthuissite, het aangrenzende Noordschippersdok en de kade van het Lobroekdok. De nota dient als input voor het op te maken masterplan.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer