Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

Palmbout Urban Landscapes – De Smet Vermeulen architecten – Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
Nieuwsbrief RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

In deze nieuwsbrief leest u meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok. Dat is een volgende stap in de herontwikkeling van dit deel van de Damwijk en volgt op het definitieve masterplan. Een RUP is een juridisch plan dat vastlegt waar en hoe er gebouwd mag worden en welke soort functies in het gebied mogen plaatsvinden. 

Het openbaar onderzoek voor het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok loopt van 25 juli tot en met 22 september 2018. Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. U kan ook bezwaren of opmerkingen geven. U leest er meer over in deze nieuwsbrief en op de website van de stad Antwerpen.

Definitief masterplan

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed. Daarover lees je meer onder 'Over'.

Voorontwerp masterplan

De stad keurt het voorontwerp masterplan goed. 

Concept masterplan

De stad keurt het concept masterplan goed. Dat geeft de hoofdstructuur van het plan weer: de hoofdwegen, de parken en de pleinen. De grote lijnen liggen in essentie vast. De exacte positie, vorm en functie van de bebouwing wordt nog verder uitgewerkt.

Projectdefinitie

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Wedstrijdfiche Masterplan Slachthuissite

In juni 2015 wordt het winnend voor het Masterplan Slachthuissite bekendgemaakt.

Download hier de projectfiche van de wedstrijd voor de aanstelling van de architect.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer