Slachthuislaan

Lucid

De Slachthuislaan loopt tussen de Schijnpoortweg en de IJzerlaan en in het verlengde van de Noordersingel. Een grondige herinrichting zorgde voor meer plaats voor groen en fietsers. Met deze werken is de laatste schakel in de volledige herinrichting van de Singel voor alle gebruikers afgerond.

Een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Kalverstraat op de Slachthuislaan. | Lucid

 

Sinds de zomer 2018 is de Slachthuislaan volledig klaar en kan het autoverkeer terug over twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm ertussen.  Aan beide kanten zijn er nieuwe en brede fiets- en voetpaden, van de weg afgescheiden door een parkeerstrook of een groenstrook.

Eind november 2018 zijn er 155 nieuwe bomen in de middenberm en tussen de parkeerstroken geplant. Hierdoor krijgt de volledige straat een enorme vergroening.

Waarom dit project?

De herinrichting van de Slachthuislaan maakt deel uit van het grotere project van de volledige Singel, van zuid naar noord. De Singel was altijd al een belangrijke route voor autoverkeer, maar maakte te weinig plaats voor voetgangers en fietsers. Door de aanleg van brede fietspaden en genoeg groen komt daar verandering in. De Slachthuislaan is de laatste schakel in de nieuwe, verbeterde Singel.

Wat gebeurt er?

De vernieuwde Slachthuislaan heeft:

  • Aan weerskanten een voetpad en brede fietspaden die in dubbele richting gebruikt kunnen worden, van de rijweg afgescheiden door een parkeerstrook met bomen of een groenstrook. Zo blijven fietsers op een veilige afstand van het autoverkeer.
  • Tussen de rijbanen komt een middenberm met bomen. Er zijn zo’n 155 nieuwe bomen geplant.
  • Nieuwe straatverlichting langs de hele Slachthuislaan.
  • De rijbaan heeft twee rijstroken in elke richting. De snelheidslimiet is, net zoals op de Noordersingel en de IJzerlaan, 70 kilometer per uur.
thumb_©Lucid_StadA_Noord_16 Lucid
Brede fiets- en voetpaden die door de parkeerstrook afgescheiden zijn van de rijbaan.

Veilig oversteken

Aan de Kalverstraat komt een ruimere oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Het verkeer wordt er geregeld met verkeerslichten. Aan het kruispunt met de Schijnpoortweg wordt enkel de oversteek van de Slachthuislaan opnieuw ingericht. Ook daar krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Aan de IJzerlaanbrug komen verkeerslichten zodat fietsers en voetgangers er veilig kunnen oversteken.

Langs het Lobroekdok zitten bedrijven met hun eigen in- en uitritten. Dat zijn gevaarlijke punten voor fietsers. Er is overleg met de bedrijven om hiervoor een veilig oplossing te vinden.

thumb_©Lucid_StadA_Noord_02 Lucid
De oversteek voor fietsers en voetgangers aan de Kalverstraat op de Slachthuislaan.

Voldoende parkeerplaats

De Slachthuislaan is iets smaller dan de Singel. Het is daardoor niet mogelijk om overal aan weerskanten parkeerstroken aan te leggen. Er zullen dus langs de weg iets minder parkeerplaatsen zijn dan voorheen. Die worden gecompenseerd door een extra parking tussen de bedrijven. In totaal zijn er dus evenveel parkeerplaatsen als vroeger.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer