Sint-Jacobskerk

Kioni Papadopoulos
2027
Einde restauratie

Het einde van de restauratiewerken is voorzien in de loop van 2027.

2021
Start tweede fase

De werken aan de oostzijde van de kerk gaan van start in 2021. Zowel het interieur als de buitenschil wordt onder handen genomen. De restauratie van de vele schilderijen staat ook tijdens deze fase op het programma.

April 2019
Tentoonstelling en wandelingen

Vanaf april kunnen bezoekers meer te weten komen over de kerk en haar geschiedenis via verschillende routes in de Antwerp Museum App (www.antwerpmuseumapp.be).
Daarnaast kan ook de tijdelijke tentoonstelling over de restauratie in de zijbeuk van de kerk bezocht worden. 
Een houten wand schermt de werfzone af van het toegankelijke deel van de kerk. Centraal in deze wand is een kijkruimte voorzien zodat bezoekers de werfactiviteiten kunnen volgen.

Januari 2019
Verhuis kunstwerk

Door de restauratiewerken zijn een aantal belangrijke altaren en kunstwerken niet meer voor het publiek toegankelijk. Daarom zal het indrukwekkende drieluik Het laatste oordeel of de Rockox-triptiek van de hand van Jan van Hemessen (Hemiksem, ca. 1500 – 1556/57) voor ongeveer vijf jaar te gast zijn in het museum Snijders&Rockoxhuis.

Januari 2019
Begin totaalrestauratie

De werken starten aan de westzijde van de kerk, waarbij de daken en de gevels het eerst aan bod komen. Nadien volgt het interieur van het schip en de zijkapellen. De werken in dit deel van de kerk eindigen in de loop van 2024.

Tijdens deze fase ondergaan ook de twee aanwezige orgels en de klokken een grondige restauratie. 

Januari 2019
Rondleidingen

Op zondag 13 januari tussen 14 uur en 17 uur is de volledige kerk opengesteld voor buurtbewoners en bezoekers. Iedereen krijgt de kans om die dag een toelichting over het orgel op het doksaal en/of een rondleiding door de restauratiearchitecten en TOPA gidsen te volgen.

Nadien starten de werken en is de kerk gedurende meerdere jaren slechts gedeeltelijk toegankelijk.

Maart 2018
Meerjarige subsidieovereenkomst

Op 23 maart werd de meerjarenpremieovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en stad Antwerpen ondertekend. Voor de restauratie van de kerk wordt in totaal 16.750.000 euro uitgetrokken. Vlaanderen neemt een deel van dit budget op zich en kent een erfgoedpremie van 8.780.000 euro toe voor dit project.

Oktober 2017
Beheersplan Sint-Jacobskerk

Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurt op 1 oktober 2017 het beheersplan van de kerk met bijgebouwen goed. In het beheersplan staan de visie en doelstellingen, werkzaamheden en opvolgingsmethoden om het beschermde monument en de erfgoedwaarde ervan in de toekomst veilig te stellen.

Door het beheersplan goed te keuren geeft het agentschap Onroerend Erfgoed toelating voor alle restauratie- en onderhoudswerken die gepland zijn de komende jaren. 

2012 - 2017
Verschillende ingrepen

In de kerk is een klimaatbeheersingsinstallatie geplaatst. De verlichting en geluidsinstallatie is ook volledig vernieuwd.

Vijf gebrandschilderde ramen werden onderzocht en achter voorzetbeglazing geplaatst. 

2001 - 2006
Vooronderzoek

Bij een onderzoek naar de afwerkingslagen zijn veel muurschilderingen ontdekt. Een grote muurschildering van 'Het Laatste Oordeel' werd vrijgelegd.

1994 - 1996
Bouwhistorische studie

Voor de restauratie van het interieur wordt een bouwhistorische studie uitgevoerd. 

1979
Andere architect

Rutger Steenmeijer neemt de leiding van het restauratieproject over.

1963
Start restauratie

Onder leiding van architect Jos Gabriëls start de restauratie van de buitenkant van de kerk.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer