Sint-Anneke Plage

stad Antwerpen
juni 2019
Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

De stad stelt het RUP voorlopig vast op vrijdag 14 juni 2019, met concrete omschrijving van de zones binnen het plangebied van Sint-Anneke Plage. De stad onderzoekt nu of een ruimtelijk veiligheidsrapport noodzakelijk is voor dit plangebied. Daarna volgt een openbaar onderzoek. De timing hiervan wordt nog bepaald.

zaterdag 24 november 2018
Sint-Anneke Plage: terug een aantrekkelijke publieke ruimte

De stad brengt een team van externe en interne stakeholders bij elkaar in het scoutslokaal van Sint-Anneke Plage om na te denken over mogelijke ideeën voor de toekomst van deze plek en experimenten en tijdelijke invullingen van het openbaar domein aan het einde van de Gloriantlaan.

Lees meer
Juni 2017
Goedkeuring voorontwerp RUP

In de zomer van 2017 wordt het voorontwerp van het RUP Sint-Anneke Plage goedgekeurd door het college. 

maart 2017
Overleg met horeca en jachthavenclubs

Tijdens overleg met de horeca-uitbaters en de jachthavenclubs verzamelt de stad heel wat feedback, die meegenomen wordt in het verdere proces.

Lees meer
November 2016
Online enquête rond toekomst van Linkeroever

De mening van de Antwerpenaars over Linkeroever is heel belangrijk. Daarom doet de stad een enquête, waarop meer dan 1.300 Antwerpenaars hun mening gaven.

Lees meer
Oktober 2016
Definitief ontwerp masterplan

Het definitieve ontwerp van het masterplan wordt goedgekeurd door het college en de gemeenteraad in het najaar van 2016.

zomer 2016
Overleg met de plaatstelijke horeca

Om feedback te verzamelen, bezoekt de stad de horeca op Sint-Anneke Plage.

Lees meer
Eind 2015
Goedkeuring voorontwerp masterplan

Het voorontwerp voor het masterplan wordt eind 2015 goedgekeurd door het college.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer