Sint-Anneke Plage

stad Antwerpen

Online enquête Sint-Anneke Plage

Bij de opmaak van een masterplan vraagt de stad de mening van de betrokkenen. In het voorjaar van 2016 werd een enquête georganiseerd. Bijna 1800 mensen gaven hun mening.

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat Sint-Anneke Plage een plek is die voor vele mensen nostalgische herinneringen oproept. Daarnaast straalt de Plage voor veel deelnemers rust en ontspanning uit. Een grote groep mensen hecht ook veel aan het rustige en authentieke karakter. Zeven op de tien deelnemers vindt de Plage best meer gepromoot mag worden als ontspanningsplek.

De deelnemers van de enquête gaven ook hun mening over de invulling van het perceel aan de westzijde van de Gloriantlaan enerzijds en het gebied tussen de jachthaven en de bestaande horeca anderzijds. De resultaten hiervan ziet u in onderstaande grafieken.

Met alle bevindingen werd rekening gehouden voor de uitwerking van het masterplan en zal ook rekening gehouden worden bij het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer