Singelfietspad

11 maart 2019
Stem Singel Noord naar de overwinning

De heraanleg van Singel-Noord is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte’. Voor de publieksprijs kan iedereen stemmen op de website www.congrespubliekeruimte.info en dit tot en met  maandag 11 maart 2019. Op 12 maart worden de winnaars bekend gemaakt.

Lees meer
28 februari 2019
Concept herinrichting kruispunt Grotesteenweg klaar

Vandaag is het concept voor de herinrichting van het kruispunt met de Grotesteenweg goedgekeurd. 

Het concept bevat de herinrichting het Singelfietspad én de fietspaden op de brug over de Ring en het spoor aangelegd als dubbelrichtingsfietspaden met voldoende ruimte tussen het fietspad en de rijweg.  Aan de kruispunten wordt extra opstelruimte en markering voor de fietsers voorzien.

De bypass op de Singel richting Mortsel (komende van het zuiden) verdwijnt, samen met de bypassen op de Grotesteenweg naar de Elisabethlaan en de oprit van de Ring. Rechts afslaan blijft overal mogelijk maar gebeurt op het kruispunt zelf, zo kan de lichtenregeling conflictvrij gemaakt worden. Waar mogelijk wordt extra groen voorzien.

05 juli 2018
Slachthuislaan volledig open voor het verkeer

Na een jaar zijn de werken op de Slachthuislaan vrijwel helemaal klaar. Het doorgaand verkeer kan sinds vrijdag 6 juli terug over 2 rijstroken in elke richting beschikken. Ook de nieuwe voet- en fietspaden zijn klaar en fietsers en voetgangers hebben meer ruimte aan het lichtengeregelde kruispunt met de Kalverstraat. De Slachthuislaan heeft met deze heraanleg hetzelfde uitzicht gekregen als de rest van de Singel en de IJzerlaan.

zomer 2018
IJzerlaan volledig afgewerkt

Tegen de zomer van 2018 zijn alle werken op de IJzerlaan uitgevoerd.

14 juni 2018
Goedkeuring definitief ontwerp Plantin en Moretuslei

Na een infomoment met zowel de bedrijven als de bewoners is het concept technisch verder uitgewerkt tot een definitief plan. Hierin zijn alle opstelruimtes voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de verkeerslichten verder op punt gesteld en zijn de vele pleintjes in de straat verder uitgetekend.

In het definitief ontwerp worden zo’n 112 nieuwe bomen voorzien, zowel in de middenbermen als in de parkeervakken. Er zullen in totaal 126 parkeerplaatsen beschikbaar zijn over de volledige route. 

Bekijk het plan hier.

21 december 2017
Turnhoutsepoort is nu groene en fietsvriendelijke toegangspoort tot stad

Vandaag werd de vernieuwde Turnhoutsepoort officieel ingehuldigd met een korte fietstocht en een hapje en drankje voor omwonenden en fietsers. De werken aan de Turnhoutsepoort zijn volledig volgens schema afgerond, de vernieuwde poort is af. Deze toegang tot de stad is voor àlle weggebruikers veiliger en comfortabeler dan voorheen.

31 mei 2017
Wegenwerken Noordersingel helemaal klaar

Sinds 1 juni 2017 zijn de wegenwerken op de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsebaan voltooid. Alle rijstroken zijn opnieuw beschikbaar voor het verkeer. De werken werden netjes volgens planning afgerond en hebben de Noordersingel vlotter en veiliger gemaakt voor zowel voetgangers, fietsers als bestuurders.

Daarmee is de Noordersingel hier zo goed als klaar. In het najaar volgt enkel nog de verdere aanplanting van bomen en struiken.

februari 2015
Start aanplanten bomen

In de loop van februari werden meer dan 600 bomen aangeplant in de bermen van het Singelfietspad. Het sluitstuk van het project.

september 2014
Singelfietspad tussen Scheldekaaien en Stenenbrug is klaar

Sinds het najaar van 2014 kan je over het Singelfietspad op een vlotte, veilige en comfortabele manier van de Scheldekaai tot aan de Stenenbrug fietsen. Aan beide zijden zijn enkelrichting fietspaden aangelegd die van de rijweg gescheiden worden door groenstroken of vergroende parkeerstroken.

15 september 2013
Start werken Singelfietspad tussen Scheldekaaien en Stenenbrug

De werken voor de heraanlegvan de fietspaden, parkeerstroken en voetpaden langs de Singel (R10), tussen de Scheldekaaien en de Stenenbrug in Antwerpen, van start gegaan. Na de werken zullen fietsers en voetgangers zich veiliger en comfortabeler kunnen verplaatsen op de Singel. 

16 december 2012
Openbaar onderzoek bouwaanvraag Singelfietspad

Tijdens het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag voor de Singelfietspaden kon iedereen onderbouwde bezwaren en/of opmerkingen indienen over de plannen.

20 september 2012
Goedkeuring definitief ontwerp

Het college keurde het definitief ontwerp voor de aanleg van fietspaden langs de Singel goed.

12 juli 2012
Goedkeuring projectnota en voorontwerp

Het college keurde de projectnota en het voorontwerp voor de aanleg van fietspaden langs de Singel goed.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer