Singelfietspad

Over het Singelfietspad fiets je op een vlotte, veilige en comfortabele manier van de Scheldekaai tot aan Schijnpoort. Nu de Noordersingel, de Slachthuislaan en de IJzerlaan klaar zijn kan u helemaal doorfietsen tot aan de Noorderlaan. Op de IJzerlaan kan u via de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal naar Merksem fietsen of neemt u de Rode Loper Spoor Noord naar het centrum van de stad.

 

Waarom dit project?

De Singel maakt op een makkelijke manier de verbinding tussen de verschillende invalswegen naar de stad, niet enkel voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers op hun dagelijkse route naar hun werk of naar school. Voor de stad Antwerpen is de heraanleg van het Singelfietspad een eerste stap om van het uitgestrekte gebied tussen binnen- en buitenstad een kwaliteitsvolle groene ruimte te maken.

thumb_A_Morgen_Ijzerlaan_10 Lucid
Het Singelfietspad langs de nieuwe IJzerlaankanaal in de IJzerlaan.

Wat gebeurt er?

De Singel is stap voor stap kwaliteitsvoller en groener ingericht, de heraanleg van de fietspaden in het zuiden was hierin een eerste stap.  Met de afwerking van de Turnhoutsepoort, de Noordersingel, de Slachthuislaan en de IJzerlaan is het profiel van de Singel, twee rijstroken in elke richting met ertussen een groene middenberm en aan weerszijde parkeervakken en ruime fiets- en voetpaden, helemaal doorgetrokken van aan de Scheldekaaien tot aan de Noorderlaan.

Brede, veilige fietspaden

Met de afwerking van de IJzerlaan en de Slachthuislaan is de laatste schakel op het Singelfietspad aangelegd. Over de volledige Singel zijn aan beide zijden enkelrichting fietspaden aangelegd die van de rijweg gescheiden worden door groenstroken of vergroende parkeerstroken. 

thumb_Singel_zuid_02_©_Elisabeth-Verwaest Elisabeth Verwaest
Het profiel van de Singel dat is doorgetrokken van aan de kaaien tot de Noorderlaan.

Groene parkeerstroken

Op de volledige Singel zijn een kleine 1000 nieuwe bomen geplant langs het nieuwe fietspad en op de middenberm. Waar de ruimte beperkt is, komt er een groene veiligheidsstrook zonder parkeerplaatsen. Zwakke weggebruikers worden van het autoverkeer waar mogelijk gescheiden door een parkeerstrook met groen.

Singelkruispunten

De kruispunten op de zuidersingel zijn nog niet heringericht, maar met kleine ingrepen veiliger gemaakt zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Zo wordt in enkele zijstraten van de Singel een verhoogd platform aangebracht.

Een grondige heraanleg van de kruispunten wordt mee opgenomen met de aansluitende infrastructuurprojecten. Zo wordt het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei volledig heringericht met de heraanleg van de lei zelf. Daar waar mogelijk worden de kruispunten conflictvrij ingericht. Ook de plannen voor de herinrichting van het kruispunt met de Grotesteenweg zijn ondertussen opgestart. Dit kruispunt zal aansluitend op het kruispunt met de Plantin en Moretuslei aangelegd worden, waarschijnlijk op het einde van 2020.

Eens ook alle kruispunten ingericht zijn zal de stad bekijken of op het Singelfietspad dubbelrichtingsverkeer voor fietsers kan toegelaten worden.

Knooppunten voor fietsers

De Singel is ook een belangrijk knooppunt tussen verschillende fietsroutes rond en naar de stad.  Zo kan u op de IJzerlaan aantakken op de fietsbrug richting Merksem en de fietsostrade langs het Albertkanaal.  Of neemt u de Rode Loper Spoor Noord naar het centrum van de stad.  Een rode loper is een aaneenschakkeling van fietsstraten en fietsvoorzieningen die samen een route naar het centrum vormen. Aan de Turnhoutsepoort zorgt de Rode Loper ervoor dat u parallel aan de Turnhoutsebaan, vlot en veilig in het centrum van de stad geraakt

thumb_A_Morgen_Ijzerlaan_07.jpg Lucid
Via de Samberstraat sluit de Rode Loper Spoor Noord aan op het Singelfietspad.

Wie werkt eraan mee?

Voor de aanleg van de fietspaden op de zuidelijk Singel kon de stad rekenen op steun van het Provinciale fietsfonds en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De aanleg van de fietspaden tot aan de Noorderlaan werdt telkens mee opgenomen in de heraanleg van de volledige infrastructuur. De werken waren een samenwerking tussen de stad Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).
 

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer