Silsburg

Om een mooie, groene en samenhangende woonwijk te bekomen in de wijk Silsburg in het district Deurne, worden de eigenaars ten noorden en ten zuiden van de Van Strydoncklaan aangespoord zich te verenigen. Onder regie van de stad wordt dan voor elke zone een masterplan opgesteld door de eigenaars van de percelen in die zones.

Waarom dit project?

Sinds 1 januari 2016 staat de wijk Silsburg te boek als woongebied wat de herontwikkeling van de wijk mogelijk maakt. Verschillende grondeigenaars in de wijk dienden reeds aanvragen tot ontwikkeling in. Om uniformiteit in deze ontwikkelingen te krijgen, wordt een masterplan opgesteld dat rekening houdt met de ambities van het Groenplan, van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen en van Labo XX.

Deze ambities hebben onder meer betrekking op het inrichten van de wijk als een landschapspark met woningen en op een lage concentratie aan voorzieningen. Verder wordt gestreefd naar een mix van verschillende soorten woningen en dienen er open verbindingen te blijven tussen het noordelijke en zuidelijke deel. Ook aandacht voor het lokale bestaande groen, stadslandbouw en waterbuffering zijn belangrijke ambities.

Wat gebeurt er?

De stad trad in dialoog met de eigenaars en bewoners van de percelen zowel ten noorden als ten zuiden van de Van Strydoncklaan. Ook de bewoners aangrenzend aan het projectgebied werden betrokken. De eigenaars werden aangespoord zich te verenigen en per zone zelf, onder regie van de stad, een masterplan te laten opmaken waaraan enkele randvoorwaarden zijn verbonden. Deze randvoorwaarden hebben betrekking tot de ambities die werden geformuleerd in het Groenplan, het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen en LaboXX.

Zo dient de wijk doorwaadbaar te zijn voor langzaam verkeer tussen de Herentalsebaan en Park Groot Schijn. Verder vergt de nabijheid van openbaar vervoer een project met voldoende hoge dichtheid en een brede mix van woningen. Bovendien moet ruimte behouden worden voor stadslandbouw. Ten slotte wordt voldoende aandacht verwacht voor publieke groene ruimten op buurtniveau.

Wie werkt eraan mee?

Meerdere eigenaars van de percelen in het zuidelijke gedeelte hebben zich reeds verenigd en ontwikkelaar Condominium onder de arm genomen, die de zone zal ontwikkelen op basis van een masterplan door B-architecten. De stad Antwerpen zorgt voor de kwaliteitsbewaking van dit masterplan.

Het autonoom vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, AG VESPA, bracht meerdere eigenaars van het noordelijke deel samen en speelt hierin een trekkende rol. Ook hier zorgt de stad voor de kwaliteitsbewaking en de relatie tussen de twee delen van de wijk.

Meer informatie

Meer informatie over masterplan Silsburg vindt u hier.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer