Schipperskwartier en Centrum

Gianni Camilleri
2020
Einde werken renovatie het Steen en nieuw cruiseponton

De renovatiewerken aan Het Steen worden afgerond, net zoals de werken aan het nieuw cruiseponton.

Begin 2020
Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

Begin 2020 ligt er een schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras.

27 augustus - 30 september 2019
Inspraak voor jeugd over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

De Scheldekaaien zijn volop in ontwikkeling. De kaaien zijn altijd een plek geweest van mensen en goederen, van handel en overslag, van economische kracht en van een stad die zich door de geschiedenis heen in verschillende gedaanten aan de Schelde heeft getoond. Om dat te behouden voor de toekomst zijn vernieuwingen en verbeteringen nodig.

Lees meer
September 2019
Eindverslag Driewerf Hoera!

In dit eindverslag van Driewerf Hoera!, de reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, leest u alles over de gesprekken die het ontwerpteam had met buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

9 - 12 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 3: wie moet allemaal een plekje krijgen op de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras?

Publieke werf 3: van wie is de publieke ruimte? We richten ons op het maritieme verleden en het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde. Hoe vertalen we dat verleden naar een toekomst waarin cruiseschepen aanmeren en toeristen de stad binnenkomen? Welke entrée biedt het noordelijke stuk van de kaaien en hoe presenteert de stad zich aan de bezoekers? Wij nodigen u uit zitting te nemen en met ons te reflecteren op deze plek.

Lees meer
12 mei 2019
Driewerf Hoera! Afsluitmoment publieke werven over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

Afsluitmoment van de publieke werven: debat over publieke ruimte Op deze laatste dag van de publieke werven presenteren we de ideeën, verhalen en stellingen die we hebben opgehaald. Tijdens een publiek verhoor wegen we de voors en tegens en bent u getuige.

Lees meer
5 - 8 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 2: ga op het Sint-Annaveer in gesprek over alle stromen van mensen en verkeer op en rond het Steenplein

Publieke werf 2: voortvarend heen en weer op het veer Op het Sint-Annaveer gaan we in op vraagstukken rondom mobiliteit en de relatie tussen de Scheldekaaien en de stad. Welke bewegingen zijn er? Welke kunnen we ons collectief inbeelden of verbeelden? Welke routes legt u af? Tijdens de overtocht gaan wij graag voortvarend met u in gesprek.

Lees meer
3 - 6 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 1: teken mee aan het ontwerp van de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

Publieke werf 1: kom mee tekenen op waterkeringhoogte We onderzoeken hoe de Scheldekaaien de ruimte kunnen bieden aan het Antwerpen van de toekomst. Welke initiatieven in de stad zouden hier een plek moeten krijgen, permanent, of bij wijze van experiment? Hoe ziet de stadswerf van de toekomst eruit? Laat uw ideeën visualiseren door de aanwezige tekenaars.

Lees meer
Juli 2018
Conceptsubsidie schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

Het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid verleent een conceptsubsidie aan het centrale deel van de Scheldekaaien. Zo kan een multidisciplinair onderzoeksteam een schetsontwerp maken voor dat stukje Scheldekaaien.

2018
Start werken renovatie het Steen en nieuw cruiseponton

In 2018 wordt er gestart met de renovatie van Het Steen, en met de werken aan het nieuw cruiseponton.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer