Schipperskwartier en Centrum

Gianni Camilleri

Meer plaats en open ruimte aan het water

Schipperskwartier en Centrum is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Door de waterkering dichter bij het water te brengen, komt er veel meer ruimte vrij waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan.

Wat gebeurt er?

Plek voor kleine en grote activiteiten

Op de kaaizone tussen Sint-Pietersvliet en Sint-Jansvliet komt de waterkering veel dichter bij het water dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De prachtige historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs. Ter hoogte van het Schipperskwartier komt een plein voor activiteiten in openlucht. Er wordt nog onderzocht of hier ook mobiele waterkeringen geplaatst kunnen worden. Die treden enkel in werking bij overstromingsgevaar. Zo blijft het prachtige zicht op het water vrij.

Centraal deel Scheldekaaien

Het centrale deel van de Scheldekaaien is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. Op dit moment is een ontwerpteam bezig met de opmaak van een schetsontwerp voor het centrale deel. Daarin moeten de krachtlijnen van het masterplan Scheldekaaien samenkomen met de lopende projecten (bouw cruiseponton en herbestemming Het Steen) en evoluties op het vlak van mobiliteit (Sint-Annaveer, waterbus). Drie belangrijke aandachtspunten zijn:

  • het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde: hoe kan het rijke historische verleden van deze plek zichtbaar gemaakt worden in het openbaar domein?
  • het maritieme verleden: de transformatie van havenverleden naar openbaar domein, hoe worden de hangars en wandelterrassen actief onderdeel van het publiek domein?
  • stad aan het water: hoe komen alle stromen op de grens van water en kaai samen: mobiliteit, toerisme, multifunctioneel ruimtelijk gebruik en geïntegreerde waterkering?
Illustratie centraal deel Scheldekaaien Palmbout Urban Landscapes
Illustratie centraal deel Scheldekaaien

Inspraak

Om iedereen de kans te geven om mee na te denken over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, is Driewerf Hoera! in het leven geroepen. Driewerf Hoera! is een reeks participatiemomenten. Gedurende tien dagen, van vrijdag 3 tot en met zondag 12 mei 2019, was iedereen welkom om mee na te denken over de toekomst van dat stukje Scheldekaaien.

Van 27 augustus tot en met 30 september 2019 vond er ook een apart inspraaktraject plaats voor jeugd. Meer daarover leest u onder 'Doe mee'. 

Met alle input wordt rekening gehouden in het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, dat begin 2020 klaar is.

Het Steen wordt hét nieuwe onthaal van de stad

De plaats van waaruit Antwerpen is gegroeid, wordt binnenkort dé vertrekplaats om het leven in en rond de stad te ontdekken. Aan het water komt een prachtige vertrekhal en wachtzone voor wie een cruise wil maken. Het Steen wordt gerenoveerd. Op het eerste niveau kan u terecht voor alle informatie over de stad. We voorzien een infobalie, ticketshop, stadswinkel en een rustruimte met zicht op het water. Hier start ook het bezoek aan het belevingsparcours waar u het ontstaan en de rijke geschiedenis van Antwerpen ontdekt. Op het tweede niveau geniet u van een adembenemend uitzicht op het panoramisch dakterras. De echte durvers of romantische zielen klimmen nog wat hoger in de toren naar het hoogste punt. Niet enkel op het land, maar ook op het water wordt deze plek het nieuwe onthaal van de stad. Een nieuw ponton zal alle faciliteiten bieden voor het optimaal ontvangen van zee- en riviercruises.

Toekomstbeeld Het Steen | noAarchitecten

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

noAarchitecten tekenden de ontwerpplannen voor Het Steen. Ney & Partners werkt het ontwerp voor het ponton aan de nieuwe cruiseterminal uit.

Voor het schetsontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien werkt een ontwerpteam samen dat bestaat uit Palmbout Urban Landscapes, Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP) en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer