Kattendijksluis en Rijnkaai

Eind 2018
RUP Rijnkaai goedgekeurd

Eind 2018 is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai goedgekeurd.

Juli 2018
Nieuwsbrief RUP Rijnkaai

In deze nieuwsbrief leest u meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai. Dat maakt de stad op om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen. De Rijnkaai verandert de komende jaren namelijk van uitzicht. Zo verschuift de nieuwe waterkering richting kaairand en wordt de wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen smaller en zal ze lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte.

Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai liep van 16 juli tot en met 13 september 2018. U leest er meer over in deze nieuwsbrief en op de website van de stad Antwerpen.

16 juli - 13 september 2018
Openbaar onderzoek RUP Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Zo verschuift de nieuwe waterkering richting kaairand en wordt de wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen smaller en zal ze lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte.

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai loopt van 16 juli tot en met 13 september 2018. Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. U kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar leest u meer over op de website van de stad Antwerpen.

2016 - 2017
Aanleg weg en trambaan Rijnkaai Zuid

De weg en trambaan Rijnkaai Zuid wordt aangelegd.

2016
Start bespreking ontwikkeling

Start besprekingen met de betrokken partijen voor de ontwikkeling de Rijnkaai.

2015
Aanleg weg Rijnkaai Noord

De weg Rijnkaai Noord wordt aangelegd.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer