Kattendijksluis en Rijnkaai

Nieuwsbrief RUP Rijnkaai

In deze nieuwsbrief leest u meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai. Dat maakt de stad op om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen. De Rijnkaai verandert de komende jaren namelijk van uitzicht. Zo verschuift de nieuwe waterkering richting kaairand en wordt de wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen smaller en zal ze lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte.

Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai liep van 16 juli tot en met 13 september 2018. U leest er meer over in deze nieuwsbrief en op de website van de stad Antwerpen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer