Scheldeboorden Linkeroever

Vlaamse Waterweg
zaterdag 24 november 2018
Sint-Anneke Plage: terug een aantrekkelijke publieke ruimte

De stad brengt een team van externe en interne stakeholders bij elkaar in het scoutslokaal van Sint-Anneke Plage om na te denken over mogelijke ideeën voor de toekomst van deze plek en experimenten en tijdelijke invullingen van het openbaar domein aan het einde van de Gloriantlaan.

Lees meer
september 2018
Opstart pilootproject 'Scheldeboorden Linkeroever' onder Stadslab2050

De ophoging van de dijken langs de Schelde wordt een pilootproject van BEGIN. Om ervoor te zorgen dat dit een innovatief en cocreatief project wordt, start de stad een samenwerking op met het stedelijke Stadslab2050.

Stadslab2050 heeft tot doel om innovatieve processsen op te zetten voor een duurzame stad van de toekomst, wat dus volledig aansluit bij de doelstelling van het pilootproject van BEGIN. 

Een eerste fase is de ontwikkeling van een creatief concept voor testinrichtingen op het terrein: meer bepaald het einde van de Gloriantlaan, waar de inkomzone van Sint-Anneke Plage en de Scheldeboorden elkaar kruisen. 

2017
Voorbereidingen voor de ophoging van de dijken

De stad en de Vlaamse Waterweg treffen de nodige voorbereidingen voor de start van de ophoging van de dijken. Het is nog niet duidelijk wanneer de ophoging zelf zal starten.

November 2016
Online enquête rond toekomst van Linkeroever

De mening van de Antwerpenaars over Linkeroever is heel belangrijk. Daarom doet de stad een enquête, waarop meer dan 1.300 Antwerpenaars hun mening gaven.

Lees meer
2016
Goedkeuring visierapport Scheldeboorden Linkeroever

Het college keurt het visierapport voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer