Rubenssite

Naar een betere beleving van de Rubenssite

De Rubenssite krijgt een nieuw volwaardig onthaal en een belevingscentrum om in de toekomst het bezoekerscomfort te kunnen blijven verzekeren en het erfgoed op de site te beschermen.

De Rubenssite bestaat uit het Rubenshuis, de Rubenstuin met onbebouwde grond ter hoogte van Hopland 13, het Rubenianum en het Kolveniershof.

Waarom dit project?

Het Rubenshuis ontvangt jaarlijks tussen de 150.000 en 160.000 bezoekers en dit aantal blijft stijgen. Deze grote aantrekkingskracht heeft ook een keerzijde. Het toegenomen bezoekersaantal zorgt voor circulatieproblemen in het museum, waardoor bezoekers erg dicht opeengepakt door smalle doorgangen worden geleid. Ook de gebouwen zelf lijden onder de drukte.

Bovendien ontbreken momenteel tal van onthaalvoorzieningen, zoals toiletten, en beschikt de site niet over ruimte om een moderne publiekswerking te organiseren, wat onontbeerlijk is voor een museum met werelduitstraling. Daarvoor werd al in 1999 een ontvangstpaviljoen op de Wapper voorzien. Dit werd echter als tijdelijk paviljoen gebouwd en vergund en voldoet niet meer aan alle hedendaagse noden.

Daarom werkt de stad vandaag aan plannen voor een volwaardige uitbreiding die een betere beleving van de site en bescherming van het erfgoed moeten mogelijk maken.

Wat gebeurt er?

Om tegemoet te komen aan bovengenoemde noden wordt een modern belevingscentrum - het 'Rubens Experience Centre' - en een volwaardig onthaal met o.a. toiletten, vestiaire, ticketbalie en museumshop gebouwd. Dit moet - samen met een nieuwe route doorheen de site - zorgen voor een betere circulatie, een hoger comfort en dus een betere beleving. Vanuit dit nieuwe onthaal wordt het museumbezoek georganiseerd rondom de Rubenstuin, die een goed overzicht biedt van de ganse site en bezoekers de vrije keuze laat hoe ze hun bezoek willen invullen.

Een ontwerpwedstrijd - de zogenaamde 'Open Oproep' - van de Vlaams Bouwmeester selecteerde een aantal ontwerpers om een plan op te maken voor de uitbreiding en herschikking van de Rubenssite. Deze wedstrijd ging samen met een onderzoek naar wat de best mogelijke locatie hiervoor zou zijn. Hieruit bleek dat de onbebouwde ruimte achter de tuinmuur langs Hopland 13 het meest geschikt was.

De studieopdracht voor de bouw van een onthaal en belevingscentrum en voor de ontwikkeling van een visie voor de ganse Rubenssite werd toegekend aan architectenbureau Robbrecht en Daem.

De Rubenssite ligt momenteel echter in een gebied waar de richtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Binnenstad gelden. Een RUP is een juridische en technische bepaling die zegt waar er gebouwd of verbouwd mag worden. Dit RUP duidt de onbebouwde grond langs Hopland 13 aan als 'zone voor groen', waardoor het momenteel niet bebouwd mag worden. Om de bouw van onthaal en belevingscentrum mogelijk te maken, is er dus een bestemmingswijziging nodig. Daarom maakt de stad een nieuw RUP op: het RUP Rubens.

stad Antwerpen

Wie werkt eraan mee?

Het masterplan voor de ontwikkeling van de ganse Rubenssite wordt uitgewerkt door toonaangevend architectenbureau Robbrecht en Daem, in nauw overleg met stad Antwerpen en de Vlaams Bouwmeester, en zal uitgevoerd worden met steun van Toerisme Vlaanderen.

Het RUP Rubens wordt opgemaakt en uitgevoerd door de stad Antwerpen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer