Rozemaai

Een aangename wijk voor jong en oud met toegankelijk park

​De wijk Rozemaai op de rand van Ekeren en Antwerpen wordt vernieuwd. Het nieuwe jeugd- en ontmoetingscentrum, de volkstuintjes en de speeltuin zijn enkele resultaten die vandaag al zichtbaar zijn. De komende jaren werkt de stad aan een aangename wijk met toegankelijk park waarin de hoofdrol is weggelegd voor de Donkse Beek.

Waarom dit project?

De wijk Rozemaai moet een plaats worden waar jong en oud zich goed voelt en waar het aangenaam wonen is. Bovendien wil de stad er een park aanleggen waar de Donkse beek een plaats krijgt. De beek heeft immers een belangrijke ecologische functie. Deze veranderingen worden mogelijk dankzij het ‘masterplan publiek domein Rozemaai’.

Een masterplan is een document dat in grote lijnen vastlegt hoe een wijk er in de toekomst kan uitzien. Voor Rozemaai vormt dit plan de basis van waaruit de stad samen met haar partners verder vorm zal geven aan deze wijk in volle ontwikkeling. De aandacht gaat naar de natuurlijke elementen in de wijk: de Donkse beek, het bos en groen.

Wat gebeurt er?

Vier belangrijkste elementen

De geplande veranderingen kunnen opgesplitst worden in vier categorieën:

Water 
De Donkse beek die doorheen Rozemaai stroomt, zal weer zichtbaar worden. De beek verdween in de jaren 60 doordat de gronden werden opgehoogd, maar nu zal de grond weer uitgegraven worden. Hij wordt ruimer en er zullen waterpoelen worden aangelegd. Regenwater dat in de wijk terechtkomt, zal naar de beekvallei zichtbaar worden afgevoerd via een regenwaterafvoersysteem.

Groen
Het bos op Rozemaai zal toegankelijker worden. Langs de beekvallei wordt het bos een park met volkstuintjes, speeltuintjes, picknickplaatsen, enzovoort. Hier is bovendien ruimte voor wijkfeesten en andere evenementen. De uitgegraven grond van de beekvallei zal worden gebruikt om een groene berm aan te leggen langs de A12.

Routes
Voor het autoverkeer worden twee lussen gecreëerd: één langs de Ferdinand Verbieststraat en één langs de Ekersesteenweg. Vanuit deze lussen zijn alle woningen en parkeerplaatsen bereikbaar. Het huidige fietspadennetwerk wordt uitgebreid met routes door de wijk en langs de beekvallei. Langs de A12 wordt het begin van de fietsroute naar Hoevenen/Stabroek aangezet.

Er komt een lichtgeregelde oversteek op de Ekersesteenweg waarlangs de fietsostrade door Oude Landen zal aansluiten op de fietsostrade naar Essen langs het spoor. In een volgende fase wordt deze fietsostrade verder doorgetrokken naar de wijk Schoonbroek onder de Transcontinentaalbrug. Voetgangers hebben ook een groot netwerk van paden ter beschikking die vanuit de wijk helemaal tot in de beekvallei lopen en die de zit- en speelplekken met elkaar verbinden.

Ontspanning
In en aan het park zullen onder meer zitbanken, uitkijkpunten, speelplekjes en een brug komen.  Het bestaande speelterrein blijft behouden. Bovendien zal de huidige sportruimte op Rozemaai opnieuw ingericht worden, met nieuwe velden en opgefriste kleedkamers. Dit alles moet van Rozemaai een fijne plek maken om te ontspannen, sporten en spelen.

Park langsheen de oude Donkse beek 

In de groene ruimte van Rozemaai stroomde tot in de jaren vijftig de voormalige Donkse beek, die water vanuit Ekeren en de Oude Landen tot in het Groot Schijn bracht. Nu liggen tussen de bomen nog altijd restanten van deze beek. Het is de bedoeling om langs die overblijfselen weer een park in te richten.

De stad legt paden, zitbanken, een brug en een uitkijkheuvel aan. Doorheen de beekrestanten komt een avontuurlijk pad met stapstenen. In de richting van het zuidelijk deel wordt de beek breder. Het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk zal voortaan in greppels afstromen tot in de beek. In de beek zelf worden dammen geplaatst en errond worden nieuwe bomen aangeplant. 

Projecten op Rozemaai 

De stad maakt werk van Rozemaai, maar niet alleen door iets te veranderen aan de straten en het groen. Er zijn ook tal van andere projecten en activiteiten die reeds zijn uitgewerkt en van Rozemaai een aangename buurt maken. Enkele voorbeelden zijn:

  • de speeltuinen en het jeugd- en ontmoetingscentrum JES dat opende in mei 2015;
  • de sorteerstraatjes in de Pater Strackestraat en enkele andere straten op Rozemaai;
  • de brengboxen in de garage achter het gebouw in de Pater Strackestraat 6-8 en voor de Karel Candaelstraat 8;
  • de vele sportmogelijkheden vanuit Buurtsport;
  • de samentuin tussen de vele volkstuintjes van Vzw De Antwerpse Tuiniers.

Wie werkt eraan mee? 

Voor de opmaak van de plannen werkte de stad nauw samen met het district Ekeren. Deze plannen geven aan wanneer de verschillende projecten best gestart worden en in welke volgorde. De komende jaren werkt de stad samen met Woonhaven Antwerpen en Vlaanderen de plannen stap voor stap uit.

Meer info

Meer juridische info over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer