Fietsstraten als Rode lopers

07 oktober 2018
Van Stralenstraat en Pijlstraat: start aanleg rode asfalt

In de week van 8 oktober 2018 worden de Van Stralenstraatwordt en de Pijlstraat ingericht als fietsstraat. Hiervoor krijgen de straten een nieuwe laag rode asfalt. De werken nemen één week in beslag. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in beide straten, ook de garages zijn niet bereikbaar.

Het aanleggen van de verkeersdrempel tussen de Van Stralenstraat en de Pijlstraat zal op een later tijdstip uitgevoerd worden, rekening houdend met de andere werken in de omgeving.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. 

Bekijk hier het plan.

 

12 augustus 2018
Van Arteveldestraat: start aanleg rode asfalt

Midden augustus wordt de Van Arteveldestraat ingericht als fietsstraat. Hiervoor krijgt de straat een nieuwe laag rode asfalt. Ook de parkeervakken worden opnieuw aangelegd en voorzien van bomen.

Het asfalteren van de fietsstraat gaat door in de week van 8 oktober 2018.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. 

Bekijk hier het plan.

24 juni 2018
Kerkstraat: start aanleg fietspad, fase 2

Tussen de Carnotstraat en de Van der Keilenstraat krijgt de Kerkstraat aan beide kanten een enkelrichtingsfietspad. De werken worden uitgevoerd in twee fases om de hinder te beperken. In de tweede fase volgt het aansluiten van het fietspad op de Carnotstraat, tegen midden juli zijn de werken klaar.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.

24 juni 2018
Kattenberg: start aanleg rode asfalt

Vanaf 25 juni krijgt de Kattenberg een nieuwe rode asfaltlaag.  Zo wordt ook deze straat onderdeel van de nieuwe fietsroute.  Eind augustus worden ook de verkeersdrempels naar het Laar en ter hoogte van de Generaal Eisenhowerlei vernieuwd.

Fasering van de werken:

 • Dinsdag 26/06: uitbraak en heraanleg plateau thv Jaak de Braeckeleerstraat
  • geen verkeer mogelijk van aan de Jaak de Braeckeleerstraat tot aan de Bothastraat (groen stuk op het plan)
 • Woensdag 27/06: uitbreken klinkers Bothastraat – Jaak de Braeckeleerstraat
  • geen verkeer mogelijk van aan de Jaak de Braeckeleerstraat tot aan de Bothastraat (groen stuk op het plan)
 • Donderdag 28/06: uitbreken klinkers tussen Drink en Jaak de Braeckeleerstraat
  • geen verkeer mogelijk tussen Drink en Bothastraat (blauw en groene deel op het plan)
 • Vrijdag 29/06: uitbreken klinkers tussen Laar en Drink 
  • geen verkeer mogelijk in heel de straat
 • Maandag 2/07 tot donderdag 5/07: asfalteringswerken (juiste planning is afhankelijk van het weer)
  • geen verkeer mogelijk in heel de straat
thumb_fasering Kattenberg.png
Fasering werken Kattenberg

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.

Bekijk hier het plan.

Lees meer
24 juni 2018
Start aanleg Rechtestraat en Karel Geertsstraat

De Rechtestraat wordt ingericht als fietsstraat. Hiervoor krijgt de straat een nieuwe inrichting van gevel tot gevel.  Zo worden naast nieuwe rode asfalt, ook de voetpaden en de parkeerstroken vernieuwd, met op de kop telkens een nieuwe boom. Zowel op het kruispunt met de Florastraat als met de Karel Geertstraat wordt een verkeersplateau aangelegd. 

De Karel Geertsstraat, tussen de Rechtestraat en de Statielei, is de laatste schakel op de fietsroute naar de Singel.  Deze wordt samen met de Rechtestraat aangepakt.

Bekijk hier het plan.

De werken aan de parallelle fietsroute ten noorden van de Turnhoutsebaan zijn bijna klaar, de Rechtestraat is de laatste schakel op de route die heringericht wordt. Deze rode loper brengt fietsers veilig en vlot vanop het Singelfietspad, via de nieuwe fietspoort, naar het centrum van de stad. 

28 mei 2018
Helmstraat heeft rode asfalt gekregen

Begin deze week heeft de Helmstraat haar finale rode asfaltlaag gekregen.  Na het aanbrengen van de nodige signalisatie is ook deze straat klaar.

27 mei 2018
Kerkstraat: start aanleg fietspad, fase 1

Tussen de Carnotstraat en de Van der Keilenstraat krijgt de Kerkstraat aan beide kanten een enkelrichtingsfietspad. De werken worden uitgevoerd in twee fases om de hinder te beperken. De eerste fase, het aanleggen van het kruispunt met de Van der Keilenstraat loopt tot 25 juni, daarna gaat het kruispunt terug open.  De doorgang naar de Carnotstraat blijft afgesloten tot 13 juli 2018.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.

Bekijk hier het plan.

16 mei 2018
Asfaltering Samberstraat

De rode asflat in de Samberstraat is aangekomen!

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. Raadpleeg hier het plan van de Samberstraat

15 mei 2018
Helmstraat: start aanleg rode asfalt

Begin mei krijgt de Helmstraat een rode asfaltlaag.  Zo wordt ook deze straat onderdeel van de nieuwe fietsroute. Een nieuwe verkeersdrempel verbindt de Helmstraat met de Van der Keilenstraat.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.

Bekijk hier het plan.

13 mei 2018
Rotterdamstraat: start fase 1 herinrichting

In de week van 14 mei start de eerste fase van de werken in de Rotterdamstraat, tussen het Sint-Jansplein de de Olijftakstraat. De werken in deze eerst fase nemen iets meer dan een maand in beslag.

Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar er gewerkt wordt. Ook parkeren is in dat deel niet mogelijk en garages zijn niet bereikbaar. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. 

Bekijk hier het plan.

22 april 2018
Damplein: start aanleg fietspad en voetpaden

Een nieuwe fietspad aan beide kanten van het Damplein brengt u van de Samberstraat naar de paden in Spoor Noord. Zo fietst u verder door het park tot aan de Lange Dijkstraat. Ook de voetpaden rond het plein worden met deze werken vernieuwd.

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases om de hinder te beperken. Lees hier de volledige infobrief met alle fases:

Fasering Damplein

09 april 2018
Asfaltering straten Rode loper

Het aanbrengen van de rode asfaltlaag in de Van der Keilenstraat, Sint Lucasstraat, Sint Marcusstraat en de Samberstraat zal doorgaan op 10 en 11 april. Tijdens deze werken is de straat niet bereikbaar voor het verkeer.

18 maart 2018
Samberstraat: start tweede fase herinrichting

In de week van 19 maart start de twee fase van de werken in de Samberstraat, deze lopen van aan de nieuwe verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 55 tot aan het Damplein. De tweede fase duurt tot midden mei.

Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar er gewerkt wordt. Ook parkeren is in dat deel niet mogelijk en garages zijn niet bereikbaar. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. Raadpleeg hier het plan van de Samberstraat

04 maart 2018
Sint-Marcusstraat: start aanleg verkeersplateau tussen Sint-Jans- en Sint-Lucasstraat

Tussen 5 en 16 maart 2018 wordt er een verkeersplateau aangelegd tussen de Sint-Jansstraat en de Sint-Lucasstraat.

Tijdens de werken kan het verkeer hier niet door, voetgangers kunnen wel steeds de werken passeren. Raadpleeg hier het plan voor de juiste werfzone.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.Bekijk hier het plan.

Maart 2018
Lange Dijkstraat: start heraanleg als fietsstraat

Begin maart 2018 gaat de heraanleg tot fietsstraat van start. Deze werken lopen, afhankelijk van oa. de weersomstandigheden tot eind september 2018. 

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. Bekijk hier het plan voor de Lange Dijkstraat.

18 februari 2018
Sint-Marcusstraat: start aanleg verkeersplateau ter hoogte van de Tabernakelstraat

Tussen 19 februari en 2 maart 2018 wordt er een verkeersplateau aangelegd op het kruispunt van de Sint-Marcusstraat en de Tabernakelstraat.

Tijdens de werken kan het verkeer hier niet door, voetgangers kunnen wel steeds de werken passeren. Raadpleeg hier het plan voor de juiste werfzone.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan.Bekijk hier het plan.

04 februari 2018
Samberstraat: start eerste fase herinrichting

De werken in de Samberstraat starten op 5 februari 2018 aan de kant Noordschippersdok tot aan de nieuwe verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 55. De eerste fase neemt iets meer dan een maand in beslag.

Tijdens de werken is er geen auto- of fietsverkeer mogelijk in het deel van de straat waar er gewerkt wordt. Ook parkeren is in dat deel niet mogelijk en garages zijn niet bereikbaar. Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord. Raadpleeg hier het plan van de Samberstraat

30 januari 2018
Lange Dijkstraat: voorbereidende nutswerken Elia

Tussen 31 januari 2018 en 1 mei 2018 zal Elia (netwerkbeheerder hoogspanning) werken uitvoeren in de Lange Dijkstraat. Deze werken gebeuren in het kader van het project 70KV ondergrondse kabel Belliard-Merksem (verplaatsing in opdracht van stad Antwerpen). Zij nemen de parkeerstrook en de halve rijbaan in. Er zal, ter hoogte van de werkzaamheden, enkelrichtingsverkeer richting de Ellermanstraat mogelijk zijn.

Alle informatie over de juiste timing en fasering van deze werken kan u hier terugvinden.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord.

28 januari 2018
Lammekensstraat - start aanleg rode klinkers

De eerste werken op de fietsroute starten op 29 januari 2018 in de Lammekensstraat, tussen de Helmstraat en het Laar.  In de Lammekensstraat worden de  huidige klinkers  worden vervangen door rode klinkers. Aan de aansluiting met het Laar komt een verkeersplateau.

Op het Laar worden over het plein fietsaanduidingen geplaatst die de weg naar de Lammekensstraat aangeven.

Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de straat, voetgangers kunnen wel steeds voorbij.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Turnhoutsebaan. Bekijk hier het plan.

03 december 2017
Lange Dijkstraat: voorbereidende nutswerken Water-link

Tussen 4 december 2017 en 14 februari 2018 voert de firma Denys nutswerken uit in de Lange Dijkstraat in opdracht van Water-link. Deze werken worden opgesplitst in meerdere fases. De straat blijft gedurende deze periode bereikbaar voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Zijstraten kunnen tijdelijk onderbroken worden, en sporadisch wordt op een kort traject enkelrichtingsverkeer ingevoerd.

Alle informatie over de juiste timing en fasering van deze werken kan u hier terugvinden.

Deze straat is onderdeel van de Rode Loper Spoor Noord.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer