Ringfietspad

Lucid
winter 2019
Fase 4 - start aanplantingen geluidsberm

Langs het Ringfietspad is een geluidsberm gebouwd om een van de leefbaarheidsmaatregelen langs de Ring uit te testen. Zodra de temperatuur het toelaat, plant de stad hier nog 5400 nieuwe boompjes en aangepaste beplanting.

05 november 2019
Opening onderdoorgang Ringfietspad aan Stenenbrug

Sinds vandaag kunnen fietsers onder de Stenenbrug doorfietsen en zo het drukke kruispunt vermijden. Van aan de Stenenbrug tot de Luitenant Lippenslaan is het Ringfietspad vernieuwd en onder de Stenenbrug doorgetrokken.

01 september 2019
Vacature: straffe ervaren teamleiders voor complexe mobiliteits- infrastructuur of publieke ruimte projecten

De stad Antwerpen staat voor grote uitdagingen en is op zoek naar straffe ervaren teamleiders die samen met een team projectleiders complexe mobiliteitsprojecten, infrastructuurprojecten of projecten publieke ruimte willen realiseren. Bouwt u mee aan een aangenaam en leefbaar Antwerpen?

Lees meer
30 juni 2019
Fase 3 - Aanleg nieuw fietspad van start

De eerste werken voor de aanleg van het nieuwe Ringfietspad naast de geluidsberm zijn van start gegaan. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed, 1 meter breder dan het oude fietspad, met erlangs een onverharde wandelzone van 1,8 meter.

Tijdens de werken is het Ringfietspad afgesloten. Fietsers volgen een omleiding via de Joe Englishstraat of het Singelfietspad.

19 maart 2019
Eerst deel van de geluidsberm ligt op zijn plaats

Ter hoogte van het hotel, aan de kant van de Luitenant Lippenslaan, ligt het eerste deel van de geluidsberm op zijn plek.  Tegen de paasvakantie is het meeste grondwerk voor de geluidsberm klaar en kan er gestart worden met de afwerking van de berm. 

20 december 2018
De grond voor de geluidsberm is aangekomen

Het is u misschien al opgevallen dat er al heel wat grond naast het Ringfietspad is opgehoopt. Het lijkt op de geluidsberm, maar dit is hem nog niet! De nodige grond voor de geluidsberm wordt dagelijks aangevoerd en momenteel aan de kant van de Stenenbrug opgeslagen. Deze wordt dan na de kerstvakantie over de werf verdeeld voor de aanleg van de echte berm.

Wilt u het effect van de toekomstige geluidsberm al eens ‘in het echt’ ondervinden? Fiets dan zeker eens langs het Ringfietspad. De opgeslagen grond geeft al een beeld van de geluidsreductie na de aanleg van de echte berm.

Lees hier de digitale nieuwsbrief.

27 november 2018
Werken doorgang onder Stenenbrug zijn gestart

Onder de Stenenbrug zijn de eerste werken voor de onderdoorgang van start gegaan. Langs de Ring is de aannemer gestart met het afgraven van het bestaande gras en het aanleggen van een gracht naast de autostrade. 

Lees hier de digitale nieuwsbrief.

18 november 2018
Fase 2 - Aanleg geluidsberm en onderdoorgang Stenenbrug

In deze fase start de aannemer met de aanleg van een tijdelijkge werfweg van aan de Luitenant Lippenslaan tot aan de Stenenbrug.  Zo kan het werfverkeer langs de ene kant de werf oprijden en er langs de andere kant terug uitrijden.

Hierna start het grotere werk.. Samen met de aanleg van de doorgang onder de Stenenbrug start ook de aanleg van de geluidsberm langs het fietspad. Voor deze berm is er zo’n 30 000m³ extra grond nodig. Deze grond zal voornamelijk ’s nachts worden aangevoerd.

Lees hier de digitale nieuwsbrief.

05 november 2018
Fase 1 - Aanleg tijdelijk fietspad naast het huidige Ringfietspad

In de week van 5 november starten de eerste werken op en rond het Ringfietspad. In deze fase wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd naast het huidige.  Hierdoor is het Ringfietspad afgesloten. Fietsers volgen een omleiding via de Joe Englishstraat of het Singelfietspad.

Lees hier de digitale nieuwsbrief.

19 september 2017
Infomoment aanleg onderdoorgang Stenenbrug en testberm

Op dinsdag 19 september informeren we de buurt en de fietsers op het Ringfietspad over de aankomende werken.

Lees meer
06 juli 2017
Aanvraag omgevingsvergunning

Begin juli is de aanvraag voor de omgevingsvergunning, de vroegere bouwaanvraag, ingediend.  Het openbaar onderzoek rond de plannen loopt van begin september tot begin oktober. 

29 juni 2017
Definitief ontwerp onderdoorgang Stenenbrug

Het definitief ontwerp voor de optimalisatie van het Ringfietspad aan de Stenenbrug is goedgekeurd. Er is ook beslist om het volledige fietspad tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan te vernieuwen.

16 februari 2017
Haalbaarheidsstudie optimalisaties Ringfietspad en voorontwerp onderdoorgang Stenenbrug

Een haalbaarheidsstudie heeft de grote kruispunten op het Ringfietspad onder de loep genomen en gekeken waar het fietspad korter en onder of over de verbindingsassen of vele op- en afritten door kan lopen om zo de route comfortabeler en veiliger te maken voor de fietsers.

Vanuit deze studie heeft de stad drie projecten naar voor geschoven om zo snel mogelijk te realiseren.  Naast een lokale optimalisatie hebben ze ook een grote invloed op de veiligheid en het fietscomfort op het volledige Ringfietspad.

Een eerste optimalisatie gebeurt aan de Stenenbrug. Het tweede en derde optimalisaties gebeuren aan de Grote Steenweg en Gerard le Grellelaan. Ook hier duikt het Ringfietspad onder de  aansluitingen van de E19 en de A12 met de Ring door.

Zomer 2016
‘Missing links’ op belangrijke fietsroutes worden aangepakt

Investeren in een breed flankerend beleid - zoals het voorzien in veilige fietspaden en voldoende fietsenstallingen of inzetten op slimme mobiliteit met webapplicaties en parkeergeleiding - is cruciaal om de hinder van deze werken op te vangen. Zo houden we Antwerpse regio bereikbaar voor iedereen.

De komende drie jaar worden de belangrijkste projecten op deze grote fietsroutes gerealiseerd. Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer